artikel

Hoe help je medewerkers met traumatische ervaringen?

Geen categorie

Nadat de hulpverleners vertrokken zijn, staat de manager er alleen voor en worstelt hij met de volgende vragen.

 

– Hoe kan ik de slachtoffers helpen deze schok te verwerken, zodat ze er op de lange termijn

 

Hoe kan ik de andere medewerkers na deze traumatische ervaringen weer aan het werk krijgen en hoe moeten ze begeleid worden?

 

Op deze vragen is geen eenduidig antwoord te geven. ledere situatie en iedere persoon zijn weer anders. Toch kunnen de volgende algemene richtlijnen in de meeste situaties van pas komen.

 

Laat de medewerkers zien dat u bezorgd bent en al het mogelijke doet om hen te helpen . De zorg die de manager verleent, betekent veel voor de medewerkers en geeft hun het gevoel dat ze gesteund worden. Dit alles hoeft niet hardop gezegd te worden. Er gewoon zijn en laten blijken dat de manager er voor de medewerkers is, is veelal al voldoende.

 

De manager moet de tijd nemen voor de medewerkers en met ze in gesprek gaan om te kijken hoe het met hen gaat.

 

Een manager heeft het vaak druk, er liggen allerlei zaken die de aandacht vragen. Wanneer zich een crisissituatie heeft voorgedaan, dient de manager zoveel mogelijk van deze dagelijkse werkzaamheden te worden vrijgesteld. De opvang en begeleiding van de medewerkers moet absoluut de hoogste prioriteit krijgen. Het hogere management moet de manager daarin steunen en hem de ruimte bieden om deze taken op zich te kunnen nemen.

 

De manager mag zijn gevoelens best laten zien. Hij toont daarmee aan dat niet alleen de medewerkers geshockeerd zijn of angstgevoelens en onzekerheid kennen, maar ook de manager. Dit geeft de medewerkers het vertrouwen dat de manager een van hen is en dat ze gezamenlijk met een probleem te maken hebben.

 

In de eerste fase moet de manager niet bang zijn om tegen zijn medewerkers te zeggen ‘ik weet het niet Zeker in het begin zal er nog niet veel informatie beschikbaar zijn. Ais die er echter wel is, moet de manager ook de medewerkers hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

 

De allereerste opvang van traumatische ervaringen ligt bij de manager en mogelijk bij de speciaal daarvoor opgeleide personeelsleden. Op een gegeven moment kan het echter nuttig zijn om professionele hulpverlening in te schakelen. Bij grote traumatische gebeurtenissen, zoals een schietpartij of een gijzeling kan dit direct noodzakelijk zijn. In andere gevallen kan het pas aan de orde komen wanneer de manager merkt dat het normale verwerkingsproces niet verloopt zoals het moet.

 

Dit is vaak niet eenvoudig, maar kan van veel waarde zijn in het verwerkingsproces. Het kan ook dienen om de medewerkers te laten zien dat wat zij ervaren gewoon is en dat ook anderen dezelfde ervaringen en gevoelens hebben. Dit soort gesprekken kan door de manager worden gevoerd of door professionals. Maar het kan ook zijn dat de medewerkers er behoefte aan hebben om er met elkaar over te praten. Ais de manager bij deze gesprekken betrokken is, doet hij er goed aan zelf het voorbeeld te geven door openlijk met zijn ervaringen en gevoelens te komen.

 

Stimuleer medewerkers om zoveel mogelijk elkaar te helpen, bijvoorbeeld door te luisteren naar wat iemand te vertellen heeft of wil vertellen. Maar helpen kan ook betekenen: het geven van praktische ondersteuning, het bezoeken van slachtoffers in het ziekenhuis of het begeleiden van een slachtoffer als hij de eerste keer terugkeert naar de plek waar het allemaal gebeurde.

 

Dit is een preventieve maatregel die van grote waarde kan zijn als er daadwerkelijk iets gebeurt. Door met elkaar na te gaan welke calamiteiten zich kunnen voordoen, door uit te zoeken wat de sterke kant van iedereen is in zo’n situatie en door regelmatig te oefenen, kunnen de gevolgen van een daadwerkelijke crisis minder ernstig zijn.

 

Het weer gewoon aan het werk gaan doet mensen vaak goed, ook al zijn ze nog bezig met het verwerken van de traumatische ervaring. Er moet wel voor gewaakt worden dat dit niet geforceerd gebeurt. Laat het een beetje aan het groepsproces over.

 

Reageer op dit artikel