artikel

INTERNET: WERKDRUK

Geen categorie

Deze nieuwe site van het Ministerie van SZW bestrijkt het gehele arbogebied. Op de site komt de informatie van andere SZW-sites bij elkaar. De site is bedoeld voor werkgevers, werknemers en preventiemedewerkers. Voor iedere doelgroep is er in elke rubriek een eigen tabblad met specifiek op de doelgroep geschreven informatie beschikbaar. Op elk tabblad staat wat moet, wat mag en wat helpt. Vooral de tips en oplossingen zijn erg bruikbaar. Voor verschillende branches is nog extra informatie op te vragen. Bij de links naar externe organisaties kan een werkdruktest worden ingevuld en zijn er tips te vinden om de werkdruk te verlagen. De site is nog in opbouw en zal pas eind 2007 volledig zijn gevuld. Bezoek de site frequent om van de uitbreidingen op de hoogte te blijven.

 

 

Waar:

 

www.arboportaal.nl,rubriek Werkdruk

 

Wie:

 

Ministerie van Sociale Zaken

 

Waarover:

 

Arbobreed

 

Waarom:

 

tips, praktische oplossingen

 

 

Werkdruk kan worden beheerst door goed om te gaan met de beschikbare tijd. Je moet dan natuurlijk wel invloed hebben op de uitoefening van je taak. Timemanagement kun je leren, maar dat kost je weer een paar dagen. En die tijd heb je niet altijd als je te maken hebt met een hoge werkdruk. Dan is een online cursus een uitkomst. En deze is nog gratis ook. AI heeft dat wel een prijs: op hinderlijke plaatsen staan blokjes met reclamelinks. Dus goed opletten waar je klikt. ln de cursus staan de basisprincipes, de doelen, een aantal beproefde methoden en tips. Er zijn ook verwijzingen naar andere gratis cursussen die een relatie hebben met timemanagement. Zo zijn er online cursussen over assertiviteit, nee zeggen, positivisme (‘Iicht denken’) en, ook niet onbelangrijk, beter omgaan met je baas. Aan deze laatste cursus heeft de baas ook wel wat. Misschien ziet hij in dat een complimentje op z’n tijd de werknemer goed doet en het gevoel van werkdruk (tijdelijk) wat verlaagt.

 

Waar:

 

www.leren.nl/cursus/persoonlijkeeffectiviteit/timemanagement/

 

Wie:

 

Applinet

 

Waarover:

 

gratis online cursussen

 

Waarom:

 

persoonlijke effectiviteit verbeteren

 

 

 

 

Meer weten? Zie Webgids Arbeidsomstandigheden (arboJavos.nl), rubriek Werkdruk.

 

Reageer op dit artikel