artikel

Vernieuwende, goed uitvoerbare ideeen die het werk in de bouw- en houtnijverheid veiliger en gezonder maken en concreet resultaat hebben, kunnen meedingen naar de Arbo-prijs 2008 van FNV Bouw. De winnaar mag 10.000 euro besteden aan verbetering van de kwaliteit van de arbeid en krijgt ondersteuning bij een innovatief actieplan.

 

Uitgeverij Kerckebosch heeft een CE-coach 4.0 uitgebracht over de nieuwe machinerichtlijn 2006/42/EG die medio vorig jaar van kracht werd en december 2009 verplicht is. Het product stelt kleinere bedrijven in staat om na te gaan of zij aan de voorschriften uit de richtlijnen voldoen en machines zonodig aan te passen.

 

De subsidieregeling Stimulering Totstandkoming Arbocatalogi is verruimd.

 

Ook branches en sectoren met een BIK-code van drie tot en met zes cijfers kunnen nu een beroep doen op de regeling.

 

Binnen de hoofdsecties van de BIK komen maximaal twintig trajecten in aanmerking.

 

De wijziging gebeurt op verzoek van de Commissie Begeleiding Arbocatalogi om het opstellen van arbocatalogi een nieuwe impuls te geven.

 

Voor internationale gegevens over arbeid, zorg en welzijn is begin april de website www.edacwowe.eu gelanceerd.

 

De website van de European Data Center for Work and Welfare geeft toegang tot Europees vergelijkbare onderzoeksdata, statistieken en indicatoren en informeert over instituties en beleid. Ook verwijst de site naar andere internationale bronnen.

 

Reageer op dit artikel