artikel

KORT NIEUWS

Geen categorie

Als examencentrum voorziet Cito diverse vmbo-scholen en ROC’s van VCA-examens. Al geruime tijd hoort Cito dat de scholen ontevreden zijn over het taalniveau ervan. Omdat aan de herhaaldelijke verzoeken om dat te verbeteren onvoldoende gehoor is gegeven, wil Cito niet langer met de VCAexamens geassocieerd worden en stopt het per 1 januari met het aanbieden ervan. •

 

Minister Klink wil de aanrijdtijd van ambulances niet van 15 naar 8 minuten verlagen. Hij baseert zich op een onderzoek dat aantoont dat daarmee niet per se gezondheidswinst geboekt wordt. Bovendien is de aanrijdtijd slechts een van de vele factoren die bepalen of een patient in leven blijft. •

 

De Inspectieraad heeft dr. ir. Harry Paul MPA als haar nieuwe voorzitter aangewezen. In deze raad werken veertien rijksinspecties gezamenlijk aan de uitvoering van het programma Vernieuwing Toezicht. Dit houdt in: beter toezicht met meer effect en minder last voor ondernemers en instellingen. •

 

Philips neemt een last van € 241 miljoen in verband met een al jaren slepende asbestzaak in de VS. De last is onderdeel van de maatregelen waarmee het concern lopende en toekomstige claims van asbestslachtoffers denkt te kunnen oplossen. Voorwaarde is wel dat de maatregelen de zegen krijgen van de betrokken rechtbanken in de VS. •

 

Treinmachinisten in Californie mogen geen mobiele telefoon meer tijdens werktijd gebruiken. Dit nadat een personentrein frontaal op een goederentrein botste en er twintig mensen overleden en meer dan honderd gewond raakten. De machinist bleek het ongeluk te hebben veroorzaakt: hij zat te sms’en. In Nederland mogen machinisten wel over een mobiele telefoon beschikken. Volgens de NS hebben zij die voor hun werk nodig. Informatie over storingen en omleidingen ontvangen ze per sms. •

 

Reageer op dit artikel