artikel

De hijsconfiguratie was ongeschikt voor hijswerkzaamheden, omdat de gebruikte lier niet geschikt was om mee te hijsen. De leverancier die tevens de fabrikant was van de netten, had dit belangrijke aspect over het hoofd gezien. Doordat de lier niet zelfremmend was, kon het net onverwacht verschuiven of naar beneden komen. Bovendien zat de hendel los op de spindel en kon hij op geen enkele manier aan de lier of de spindel worden vastgezet of vergrendeld.

 

De grootste blunder van het bedrijf was van organisatorische aard. Er waren drie keer eerder incidenten met verzuim geweest bij het hijsen en neerhalen van de netten. Desondanks had de bedrijfsleiding noch de ongevallen onderzocht noch de oorzaak van deze ongevallen weggenomen. De technisch directeur van het bedrijf had doorverwezen naar de leverancier, die op zijn beurt een fax had gestuurd met een weinigzeggende instructie. Daarna had de directeur nooit meer geinformeerd of de problemen met de lieren waren opgelost. Opvallend was dat de arbodienst in de risico-inventarisatie met geen woord repte over deze incidenten of de veiligheidsrisico’s van de netten en hijsconfiguraties.

 

De Arbeidsinspectie maakte een boeterapport op tegen het bedrijf, wegens het gebruik van ongeschikte arbeidsmiddelen en voor het niet nemen van maatregelen om gevaar van verschuiven en omvallen te voorkomen (Arbobesluit artikel 7.3 lid 3 en 7.4 lid 3). De eigenaar van de golfbaan kreeg de verplichting opgelegd om de hijsconfiguraties bij al zijn vestigingen te vervangen. De leverancier kreeg de opdracht al zijn klanten op de hoogte te stellen dat de geleverde hijsconfiguratie niet voldeed aan de bepalingen van de Warenwet en dus ook niet aan de fundamentele veiligheidseisen.

 

Reageer op dit artikel