artikel

Marcel Lips

Geen categorie

InfoRhei is gespecialiseerd in het digitaliseren/automatiseren van hr-processen; alles wat leidt tot oplossingen voor e-hrm en verzuimmanagement.

 

Ik ben directeur/eigenaar van InfoRhei en verantwoordelijk voor commercie en financien.

 

Eerst een kleine correctie op het woord ‘verzuimregistratie’. Dit zou ik graag willen veranderen naar ‘verzuimcoordinatie’. Registratie is slechts het vastleggen van gegevens. Het beheersbaar maken van je procedures en protocollen is een heel ander verhaal. Dat geeft je de mogelijkheid om verzuim onder controle te hebben. En dat is weer essentieel om een goed verzuimbeleid uit te kunnen voeren. Het is belangrijk dat de software deze dynamiek en aansturing ondersteunt. Onze software is vanuit dat oogpunt ontwikkeld.

 

Aanschaffen om aan te schaffen is een dooddoener voor je organisatie en budget. Denk eerst goed na over je verzuimbeleid en welke rol het systeem daarin moet spelen en selecteer dan pas je pakket.

 

Dit bepaalt ook meteen de keuze voor een registratiepakket of een coordinatiepakket. Kijk heel goed of een systeem intuitief is (dus aansluit bij de behoefte van de gebruiker). Dan krijg je makkelijker draagvlak en dat scheelt in de kosten voor training. Laat je niet leiden door de mooie faciliteiten van pakketten als er toch geen gebruik van wordt gemaakt. Een fantastische rapportagemodule met mooie plaatjes heeft alleen nut met een gedisciplineerde en accurate invoer van informatie.

 

Elke organisatie waar verzuim hoog op de agenda staat. Kleine organisaties maken over het algemeen gebruik van de VMplus via dienstverleners als randstad HR Solutions of Top-Care Health Services, omdat zij vaak ook veel vragen hebben over verzuimbegeleiding.

 

Instapkosten voor VMplus zijn € 5000,- per jaar.

 

Dat is afhankelijk van de complexiteit van de organisatie. Kleine organisaties kun je binnen een dag inregelen. Bij grote, complexe organisaties kan dat zes tot twaalf weken in beslag nemen.

 

Ja, VMplus wijst zich echt van zelf. Zelfs zonder applicatiekennis kun je makkelijk met ons systeem uit de voeten. Dit komt omdat alles loopt via zoek/werkschermen en e-mail. Welk overzicht je ook kiest, je komt altijd bij de verzuimcase uit.

 

Dat is mogelijk. Maar wij zijn van mening dat bij gebruik van onze software, het registratiesysteem van je arbodienst niet meer leidend is. Je bent kapitein op je eigen schip. Er zijn ook standaard import- en exportfaciliteiten om data uit te wisselen tussen systemen onderling.

 

Uiteraard handelen wij volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit is goed geregeld door de beveiligingen op ons machinepark en in de software.

 

Info: Meer weten? Kijk op www.vmplus.nl en www.Inforhei.com

 

Reageer op dit artikel