artikel

Meer opleidingsmogelijkheden tot hvk’er

Geen categorie

Directeur Meijer van Copla: ‘Wij denken dat de markt vraagt om nieuwe opleidingen veiligheidskunde.’

 

De groei is duidelijk zichtbaar in de mvkopleidingen van Copla, stelt hij. Voor die groei heeft hij geen duidelijke verklaring. ‘Misschien komt het door gebeurtenissen als ‘Schiphol’, ‘Enschede’ of ‘Volendam’ waarin veiligheid een belangrijke rol speelde.’

 

Ook Walter Zwaard, lid van het managementteam van de PHOV en docent aan de opleiding, constateert meer aanbod. ‘De belangstelling is inderdaad toegenomen’, zegt hij.

 

Volgens Tjerk Veenstra (NVVK) willen bedrijven arbozorg weer door deskundigen laten invullen.

 

‘De vraag naar veiligheidskundigen is daardoor de laatste tijd behoorlijk gegroeid. Bedrijven vragen ook vaker gecertificeerde veiligheidskundigen.

 

Een diploma van de opleiding is een voorwaarde om gecertificeerd te kunnen worden.’

 

De PHOV en Copla hvk-opleiding leiden op voor dezelfde functie. ‘De hvk’er is intern of extern adviseur. Hij is de professional in risicobeheersing’, vat Meijer samen. De globale inhoud van de opleidingen wordt daarom hetzelfde. Wel verwacht hij accentverschillen. Meijer: ‘PHOV is een avondstudie;

 

wij verzorgen een dagopleiding. Dat is een belangrijk verschil. Daarnaast is PHOV in principe een opleidingsinstituut van TNO en drie samen-

 

werkende hogescholen. Onze docenten werken als adviseurs in de praktijk. Wij hebben meer feeling met wat er binnen de bedrijven gebeurt.’

 

‘Flauwekul’, reageert Zwaard met een hartelijke lach. ‘Ik hoor een omschrijving van onze PHOVdocenten.

 

Wij organiseren de cursus met de smaakmakers in het vakgebied.’ Zwaard heet de concurrentie toch welkom: ‘Dat houdt iedereen scherp.’ Zelf verzorgt PHOV ook een nieuwe opleidingsvariant tot hvk’er. Samen met Elsevier heeft PHOV een speciaal traject voor mvk’ers die willen doorgroeien tot hvk‘er. Hierbij wordt rekening gehouden met de tijdens de MVK-cursus opgedane kennis. Daardoor is de cursus iets korter en is de prijs lager. Zwaard: ‘Een mvk’er met een middelbare beroepsopleiding heeft niet de benodigde hbo-papieren voor de hvk-opleiding. Soms ontwikkelen mensen zich op andere manieren tot hbo-niveau. Voor mvk‘ers die dat kunnen aantonen, is er een toelatingsprocedure voor het nieuwe traject, net als voor de normale HVK-opleiding.’

 

Concurrentie is er ook uit Belgie. Sommige cursisten reizen af naar onze zuiderburen voor een Belgische niveau 1-opleiding die in Nederland tot het hvk-certificaat kan leiden. Cursisten moeten dan wel individueel bij de minister erkenning aanvragen dat zij aan de opleidingseisen hebben voldaan.

 

Een Belgische opleiding heeft als nadeel dat ze minder op de Nederlandse wetgeving is gericht.

 

Daarnaast is het onderwijs klassikaler en zijn er minder afwisselende werkvormen. De nadruk ligt meer op techniek en minder op organisatieniveau.

 

Zwaard: ‘Ik ben eigenwijs genoeg om te stellen dat onze opleiding beter is; anders hadden we het wel anders gedaan.’ Belangrijk voordeel voor Nederlanders is dat de directe kosten van de opleiding veel lager zijn. De PHOV kost circa 15.000 euro. De PHOV mvk/hvk-variant en de Coplaopleiding 13.500 euro. ‘Belgie opereert niet eerlijk als concurrent’, zegt NVVK-voorzitter Victor Roggeveen. ‘De opleiding wordt vet gesubsidieerd door de Belgische overheid. Hun concurrentiepositie wordt sterk bepaald doordat ze veel goedkoper zijn.’

 

De beroepsvereniging NVVK beschouwt het als haar taak om het niveau en de kwaliteit van de veiligheidskundige in de gaten te houden. Op basis van beschreven functieprofielen in het rapport ‘preventisten, heden en toekomst’ (zie kader) gaat de opleidingscommissie van de NVVK binnenkort eindtermen vaststellen die minimaal als basis in de opleidingen aan bod moeten komen. Hub Daniels, voorzitter van de commissie: ‘Belangrijk is dat er meer kennis komt van de aangrenzende vakgebieden, zoals arbeid & organisatie en arbeidshygiene.’

 

Volgens Walter Zwaard moet dat verdergaan: ‘Alleen samenwerking binnen het arbowereldje zou kunnen leiden tot multidisciplinair gebabbel uit de jaren negentig. Veiligheidskunde is inmiddels breder en gaat ook over patientveiligheid en sociale veiligheid. Als het zo wordt opgepakt, prachtig.’

 

Daarnaast zijn volgens Daniels voor bepaalde branches verdiepingscursussen nodig, bijvoorbeeld als kopcursus aanvullend op het brede lesprogramma. Ook moet er aandacht komen voor specifieke vaardigheden van de veiligheidskundige als adviseur. Het rapport noemt communicatieve vaardigheden en ondernemerschap. Daniels: ‘Steeds meer veiligheidskundigen gaan zelf aan de slag als ondernemer (zzp’er). Maar ook in je advisering aan een werkgever moet je begrijpen wat ondernemerschap betekent.’

 

De opleidingscommissie NVVK zal de nieuwe Beheerstichting Arbodeskundigen adviseren over de inhoudelijke eisen aan de opleidingen. Deze stichting bepaalt straks aan welke eisen de gecertificeerd deskundige moet voldoen. De daadwerkelijke persoonscertificering wordt op basis van deze eisen uitgevoerd door derden, bijvoorbeeld door Hobeon/SKO. Op die manier bepaalt de beheerstichting straks mee wat er in de opleidingen moet zitten om gecertificeerd mvk’er of hvk’er te worden. Daniels: ‘Voor de certificering worden alle hvk-opleidingen gelijkgesteld.

 

Straks moeten alle opleidingen aan de voorgeschreven inhoud voldoen, waarbij voor MoSHE voldoende ruimte moet blijven om invulling te geven aan het wetenschappelijk niveau.’

 

De nieuwe beheerstichting gaat ook toezien of de arboprofessionals zich voldoende bij- en nascholen om voor persoonscertificatie in aanmerking te blijven. Over de waarde van het toekennen van de benodigde punten voor die certificering lopen de meningen uiteen. Volgens Copla-directeur Meijer kun je al punten vergaren door het NVVK-lidmaatschap of door slapend een congres bij te wonen. Zwaard: ‘Er zijn ook mensen die verzuchten dat ze zoveel punten moeten halen, anderen vinden dat het niets voorstelt. Iedereen kan er een mening over hebben, maar die is meestal niet onderbouwd.’ NVVK-voorzitter Roggeveen: ‘Het is een wereldwijd toegepast systeem. Elk item wordt vooraf afgetikt met de certificerende instelling die bepaalt hoeveel punten ze geeft. Hoeveel punten nodig zijn? Ik weet het niet; ik ben niet gecertificeerd.’

 

MoSHE

 

PHOV

 

PHOV mvk/hvk

 

Copla

 

Masteropleiding van Delft TopTech, School of Executive Education van de Technische Universiteit Delft

 

Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde

 

Elsevier en Stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde

 

Hoger Veiligheidskundige Opleiding van Copla Opleiding & Training

 

Doelgroep: (aankomende) managers op het gebied van SHE

 

Doelgroep: in de praktijk werkzame veiligheidskundigen met een dienstverlenende advies-, auditor, opleidingsfunctie

 

Doelgroep: in de praktijk werkzame veiligheidskundigen met MVK-diploma van Elsevier

 

Doelgroep: interne of externe adviseurs

 

Toelatingseisen: academische achtergrond of hbo-achtergrond met academisch werk/denkniveau ca 5 jaar werkervaring

 

Toelatingseisen: hbo-werk/denkniveau verkregen door opleiding of werkervaring Werkervaring op veiligheidsgebied niet vereist

 

Toelatingseisen: MVK-diploma Elsevier en hbo-werk/denkniveau

 

Toelatingseisen: hbo-denk- en/of werkniveau Werkervaring op veiligheidsgebied niet vereist

 

Parttime dagopleiding (1000 uur) in 16 maanden. 400 contacturen

 

Avondstudie, gemiddeld 1.200 uur. ca 275 contacturen

 

Dagopleiding, ca 1200 uur, ca 225 contacturen

 

Dagopleiding, ca 1100 uur, ca 266 contacturen

 

Erkend door Hobeon/SKO

 

Erkend door Hobeon/SKO

 

Erkend door Hobeon/SKO

 

Kosten: Ca 26.000 euro

 

Kosten: Ca 15.000 euro

 

Kosten: Ca 13.500 euro

 

Kosten: Ca 13.500 euro

 

 

Reageer op dit artikel