artikel

Miscommunicatie?

Geen categorie

De rechtbank wijst de claim van de werknemer toe. De werkgever gaat vervolgens tegen deze uitspraak in hoger beroep waarna de claim van de werknemer wordt afgewezen.

 

Het hof oordeelt dat de werkgever niet verweten kan worden dat het ongeval het gevolg is van het niet-naleven van arboregelgeving. Daarnaast oordeelt het hof dat het ongeval niet te wijten is aan communicatieproblemen maar als een ongelukkige samenloop van omstandigheden is aan te merken.

 

De werknemer en de Koerd deden immers al enkele weken zonder enig probleem het werk dat zij tijdens het ongeval ook deden. Beide werknemers wisten bovendien wat zij bij de uitvoering van het opgedragen werk moesten doen. Uit niets blijkt dat zich tijdens het ongeval een situatie voordeed die mondelinge communicatie noodzakelijk maakte, maar waarbij die communicatie mislukte wegens de gebrekkige kennis van de Nederlandse taal aan de kant van de Koerd.

 

Het hof benadrukt wel dat een goede communicatie op het werk belangrijk is omdat door miscommunicatie gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. De werkgever kan dus onder deze omstandigheden geen verwijt gemaakt worden van het feit dat de Koerd geen tot onvoldoende Nederlands sprak, nu niets er op wijst dat bij het ontstaan van het ongeval die gebrekkige kennis van het Nederlands een rol gespeeld heeft. De werkgever treft dus in dit geval geen blaam en is dan ook niet aansprakelijk voor de schade van de werknemer.

 

In deze zaak oordeelde het hof dat de miscommunicatie tussen de werknemers niet de directe oorzaak van het ongeval was. Als dit wel het geval was geweest, had het op de weg van de werkgever gelegen maatregelen te nemen om de communicatie te verbeteren. Een van die maatregelen zou kunnen bestaan uit het opvijzelen van de taalvaardigheid van de betreffende werknemer.

 

In sommige branches waar veel werknemers met een taalachterstand werkzaam zijn, lijkt dat geen overbodige luxe. Vooral als zich regelmatig een gevaarlijke werksituatie voordoet.

 

Gerechtshof te Den Haag, arrest d.d. 1 februari 2008, niet gepubliceerd

 

Reageer op dit artikel