artikel

Mishandeld

Geen categorie

De verkoper meent dat de werkgever hem daarmee in een gevaarlijke situatie heeft gebracht. Een of meer klanten konden door het strenge toezicht geirriteerd raken en agressief worden. Dit gevaar was bij de werkgever bekend omdat zij hierop door het personeel regelmatig was gewezen. De werkgever heeft nooit maatregelen genomen waardoor dit gevaar kon worden voorkomen. De werkgever weigert echter de letselschade te vergoeden en moet voor de rechter verschijnen.

 

De kantonrechter en het gerechtshof, in hoger beroep, wijzen de vordering van de verkoper af. De vordering kan volgens het hof niet worden toegewezen op grond van artikel 658 boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, omdat de werkgever de hierin omschreven zorgplicht niet heeft geschonden. De werkgever mag van haar winkelpersoneel verlangen attent te zijn op het tegengaan van winkeldiefstal. Dat is niet in strijd met goed werkgeverschap. In de procedure is verder niet vast komen te staan dat de werkgever de verkoper heeft opgedragen om de klanten steeds intensief en nauwlettend in de gaten te houden. De volgens de werknemer noodzakelijke opleiding en training van het winkelpersoneel in het voorkomen van agressie en geweld bij klanten zouden niet hebben voorkomen dat een derde, in dit geval de broer van een klant, geweld uitoefende tegen een winkelbediende. Het niet-elektronisch beveiligen van de winkel levert ook geen tekortschieten in de zorgverplichtingen op. Het hof komt daarom tot de conclusie dat de werkgever voor deze specifieke situatie geen voorzorgsmaatregelen kon nemen. De onverwachte en extreme geweldsuitoefening had op geen enkele wijze voorkomen kunnen worden. Op grond daarvan gaat de werkgever vrijuit en hoeft zij de schade van de werknemer niet te vergoeden.

 

Winkelpersoneel krijgt regelmatig met agressie en geweld te maken. Ook in deze zaak was dat het geval. Een broer van een beledigde klant nam wraak op een argeloze verkoopmedewerker. De vraag speelt of en in welke mate de werkgever in deze specifieke situatie voorzorgsmaatregelen kan nemen. Het hof oordeelt dat dit feitelijk onmogelijk was. De werkgever hoeft dus de letselschade van de verkoper niet te vergoeden. Neemt niet weg dat de verkoper altijd nog kan proberen de schade op de dader te verhalen.

 

Gerechtshof Den Haag, LJN: BA6070, niet gepubliceerd.

 

Reageer op dit artikel