artikel

Mkb-pilots rond ve veiligheidscultuur

Geen categorie

Zoals gezegd was de eerste stap bij de mkbpilotbedrijven het kwantificeren van het veiligheidsklimaat met behulp van de Barometer Veiligheidsklimaat ®, 0-meting (zie figuur 1). Dit vond plaats in een tijdsbestek van een halve dag, middels interviews en observaties. De resultaten vormden de input voor een praktijkgerichte sessie in de middag, gericht op het overbrengen van basiskennis over de veiligheidscultuur. Steekwoorden waren daarbij onder meer gedragsbeinvloeding, managementstijlen, communicatie, verandermanagement en interventietools. Aan het eind van de dag was het bedrijf in staat om de te implementeren interventietools te selecteren en van daaruit een plan van aanpak op te stellen. Het bedrijf voerde de interventietools zelf uit. Bij Stolze waren dat:

 

1. Nieuwsbrief met aankondiging (commitment)

 

2. Zeepkistsessie: toespraak directeur (commitment en prioriteit)

 

3. Aanspreekkaartjes voor managers projecten (communicatie, gedrag)

 

4. Veiligheidsregels in alle projectmappen (competenties en communicatie)

 

5. Meldingsformulier in alle projectmappen (betrokkenheid)

 

6. Werkoverleg inclusief behandeling meldingen (communicatie)

 

Twee maanden later volgde de effectmeting (zie figuur 2). Die laat duidelijk een verbetering zien van het veiligheidsklimaat:

 

Het veiligheidsbewustzijn is verhoogd. Men heeft nieuwe activiteiten rondom veiligheid bemerkt en heeft het gevoel dat deze activiteiten de veiligheid hebben verbeterd. Over het algemeen denkt men voor aanvang van het werk iets beter na over de risico’s.

 

De communicatie rondom veiligheid is verbeterd. Veiligheid komt aan de orde in het werkoverleg, men geeft aan dat de aanwezige veiligheidsprocedures beter bruikbaar zijn.

 

De betrokkenheid is verbeterd. Men voelt zich aangemoedigd om onveilige situaties te melden en ontvangt een uitnodiging voor vergaderingen over veiligheid.

 

De prioriteit van veiligheid is iets toegenomen. Men denkt dat de directie iets meer belang hecht aan veiligheid boven productie en kwaliteit dan eerst.

 

De veiligheid aan de gedragskant is verbeterd. Men geeft aan nu minder af te wijken van veiligheidsregels dan voorheen.

 

 

 

De uitgevoerde interventietools hebben binnen Stolze een meetbare verbetering van het veiligheidsklimaat bewerkstelligd. Maar… voor een blijvende verandering in de veiligheidscultuur is meer nodig. Daarom volgt op het uitgevoerde kortetermijn-interventieplan ook een plan voor de lange termijn. Dit langetermijn-interventieplan biedt voldoende tools waarmee Stolze de komende jaren vooruit kan. Een kleine greep uit de aanbevelingen in dit plan:

 

– Formeer een stuurteam om het cultuurproject drie jaar lang te sturen en bewaken.

 

– Stel werkgroepen samen (waarin alle lagen van de organisatie vertegenwoordigd zijn) die tools ontwikkelen, uittesten en borgen.

 

– Organiseer managementsessie(s) om bewustzijn rondom veiligheidscultuur en -gedrag te ontwikkelen.

 

– Zet ondersteunende veiligheidsbewustzijnstrainingen op (eventueel met VCA-onderwerpen)

 

– Organiseer veiligheidsleiderschapstrainingen voor leidinggevenden (over bijvoorbeeld psychologische achtergronden van gedragsbeinvloeding en motivatie).

 

– Maak successen zichtbaar en vier ze ook.

 

In een klein bedrijf heerst vaak een sterke veiligheidscultuur. Het mkb vormt een belangrijk onderdeel van de motor waar de Nederlandse economie op draait. Verbetering van de veiligheidscultuur heeft aantoonbaar een positieve weerslag op de attitude rondom gezondheid, welzijn, milieu, kwaliteit, efficientie, communicatie en meer belangrijke onderwerpen. Dat maakt veiligheid tot een betrouwbaar anker voor verbetertrajecten. Veiligheid is herkenbaar, voor veel mensen belangrijk en bovendien begrijpelijk. Het inzicht dat al deze aspecten met elkaar verbonden zijn, kan een prikkel vormen voor het mkb om zichzelf op een hoger plan tillen.

 

INFO:

 

Kijk op www.arbonieuwestijl.nl en www.denf.nl voor meer informatie.

 

 

Reageer op dit artikel