artikel

MKB’ers in beweging

Geen categorie

Om bewegen in het MKB een stevig fundament te geven is het zaak om bewegingsstimulering op te nemen in het arbo- en gezondheidsbeleid en op alle bedrijfsniveaus te promoten. Alleen op die manier ontstaat een breed draagvlak. Het beweegbeleid kan bijvoorbeeld opgenomen worden in de secundaire arbeidsvoorwaarden, in het verzuimpreventiebeleid of in breder beleid met betrekking tot gezondheidsbevordering.

 

Om blijvende aandacht voor bewegen in het MKB te waarborgen, is het zinvol om op een stapsgewijze en planmatige manier aan de slag te gaan. De volgende zeven stappen geven houvast:

 

(1) creeer draagvlak

 

(2) zet structuren op voor een bewegingsstimuleringsbeleid

 

(3) stel behoeften vast

 

(4) ontwikkel een plan

 

(5) voer het plan uit

 

(6) evalueer de activiteiten

 

(7) pas het plan aan en veranker het.

 

Om zijn speelveld te vergroten, kan het MKB actief op zoek gaan naar samenwerking met andere werkgevers.

 

Dat kan bijvoorbeeld via ondernemerscollectieven of via het management van het bedrijventerrein.

 

Zo krijgt bewegingsstimulering een regionaal tintje.

 

Er zijn veel manieren om werknemers te stimuleren om te bewegen. Juist de werkplek zelf biedt de werkgever een goede mogelijkheid om ongemerkt te voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.

 

Die norm houdt in dat iedere werknemer iedere (werk)dag minimaal dertig minuten matig intensief moet bewegen. Relatief eenvoudige maatregelen zoals een afwisselend takenpakket, het stimuleren van het trapgebruik in plaats van het gebruik van de lift en het aanschaffen van bijvoorbeeld tafeltennistafels kunnen al bewegingsarmoede voorkomen.

 

De beste invulling van het beweegbeleid hangt vooral af van de wensen van de werknemers. Het management kan de aandacht en het draagvlak voor bewegen verder vergroten door de sport- en beweegactiviteiten goed af te stemmen op de wensen van het personeel. Welke activiteiten vinden de werknemers leuk? Zijn ze bereid een eigen bijdrage te betalen? Welke momenten zijn het meest geschikt?

 

Een korte behoeftepeiling geeft niet alleen aan waar de interesses van de werknemers liggen.

 

Het geeft hen ook een gevoel van inspraak. En alleen wanneer werknemers daadwerkelijk aan de activiteiten deelnemen, ontstaat een gezond bedrijf.

 

De invulling van de sportieve activiteiten zal afhangen van de grootte, aard, cultuur en (financiele) mogelijkheden van het bedrijf. Een bedrijf waarin werknemers hoofdzakelijk zittend beeldschermwerk doen, wil waarschijnlijk ander beweegbeleid voeren dan een bedrijf waarin werknemers hoofdzakelijk zwaar fysiek werk doen. Daarnaast kan een bedrijf het rendement van sport- en beweegactiviteiten in de beslissing mee laten wegen. Belangrijke factoren die het rendement van programma’s beinvloeden, zijn: het huidige verzuimpercentage, de investeringen die nodig zijn voor de programma’s, het aantal werknemers dat deelneemt en de te verwachten baten van de programma’s (bijvoorbeeld reductie van ziekteverzuim of een eigen bijdrage van de werknemer). In de praktijk blijkt er onder werknemers veel animo te zijn voor de meer exclusieve activiteiten zoals paardrijden en golf. Ook activiteiten die collega’s samen kunnen doen, zijn populair.

 

Het is zaak om vooral ook de werknemers die nog niet voldoende bewegen of minder fit zijn, mee te krijgen. Door te beginnen met laagdrempelige activiteiten die vooral het plezier benadrukken, lukt het makkelijker om deze groep in beweging te krijgen.

 

Denk bijvoorbeeld aan lunchwandelen. Ook als er op het werk geen sport- en spelmaterialen (bijvoorbeeld badmintonrackets, tafeltennistafels of fietsen) beschikbaar zijn, kan de lunchpauze heel sportief verlopen.

 

Ondersteunend leiderschap en een duidelijke voorbeeldfunctie van directie en management zijn belangrijke succesfactoren voor succesvolle programma’s.

 

Een directie die aan personeelsleden duidelijk maakt dat zij sporten en bewegen belangrijk vindt, geeft een onmiskenbaar signaal. Dat kan bijvoorbeeld door tijdens personeelsbijeenkomsten aandacht aan bewegen te besteden, door artikeltjes in het personeelsblad te schrijven of door een sportief bedrijfsuitje te organiseren. Een directeur die op de fiets naar het werk komt of teamcaptain van het bedrijfsvolleybalteam wordt, geeft misschien nog wel het krachtigste signaal. Goed voorbeeld doet immers goed volgen.

 

Bij het promoten van bewegen op het werk kan het management gebruikmaken van enthousiaste personeelsleden.

 

Deze ‘aanjagers’ enthousiasmeren hun collega’s om aan de slag te gaan. Schakel bijvoorbeeld een fanatiek fietsend personeelslid in om wekelijks met een groep collega’s te gaan fietsen.

 

Als het management de aanjagers steunt, kan sportief gedrag zich als een lopend vuurtje verspreiden.

 

Het veranderen van gedrag gaat niet vanzelf en heeft vaak tijd nodig. Door nieuwe sport- en beweegmogelijkheden op tijd onder de aandacht te brengen, krijgen werknemers de gelegenheid om nog even de kat uit de boom kijken. In eerste instantie gaan misschien vooral de fittere werknemers met interesse in bewegen van start, maar hun enthousiaste verhalen kunnen ook minder actieve werknemers over de streep trekken.

 

In de tussentijd staan de commerciele aanbieders en sportverenigingen te trappelen om hun aanbod onder de aandacht te brengen. Op www.30minutenbewegen.nl is een checklist beschikbaar die het rendement van acht vormen van bewegingsstimulering vergelijkt. Het gaat daarbij om in-company bedrijfsfitness, bedrijfssport, individueel advies op maat, bijdrage abonnement sportschool, gezondheidstest, digitale leefstijlscan, fietsen naar het werk en lunchwandelen. Op www.tno.nl/bewegen staat nog meer informatie om bedrijven in beweging te krijgen. Met deze informatie en de tips in dit artikel kan ook het MKB op de hoogste sport van de ladder komen te staan.

 

1. Douwes M, Hildebrandt V, Heinrich J. Ga bewegingsarmoede te lijf, zorg dat uw medewerkers meer bewegen. Personeelszaken, 2007;4, 6-7.

 

MEER INFORMATIE:

 

www.tno.nl/bewegen , www.30minutenbewegen.nl, Op www.nigz.nl kunt u meer informatie vinden over de manier waarop u ook uw bedrijf in beweging kunt krijgen

 

Reageer op dit artikel