artikel

NATIONALE WETEN REGELGEVING

Geen categorie

Minister de Geus heeft zijn goedkeuring verleend aan het besluit van het UWV van 3 december 2003 om voor de berekening van de gedifferentieerde WAO-premie te werken met een gemiddeld percentage van 1,86 procent en een rekenpercentage van 2,35 procent.

 

Staatscourant nr. 251, 30 december 2003

 

Met een wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling legt staatssecretaris Rutte van Sociale Zaken het gebruik van vluchtige organische stoffen in de timmerindustrie, in werkplaatsen van loonspuiterijen aan banden. In grote lijnen behelst de wijziging dat ook deze branches, net als bijvoorbeeld de binnenschilders, moeten overstappen op het gebruik van watergedragen verven en coatings. Werkgevers hebben nog tot eind maart de tijd om de overstap te realiseren.

 

Staatscourant nr. 3, 7 januari 2004

 

Het ministerie van SZW heeft in de Staatscourant de niet-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen gepubliceerd.

 

Voor het gebruik van de stoffen op deze lijst is de registratieplicht van toepassing uit artikel 4.2a tweede lid van de Arbeidsomstandighedenregeling.

 

In hetzelfde nummer publiceerde het ministerie ook de SZW-lijst van mutagene stoffen.

 

Staatscourant nr. 244, 17 december 2003

 

Op de valreep van het oude jaar is de Arbeidsomstandighedenregeling uitgebreid met een bijlage in de vorm van de zogenaamde ‘Arbolijst’. Hierop staan bedrijfsmiddelen opgenomen die in aanmerking komen voor fiscale faciliering, zoals willekeurige afschrijving en verminderde afdracht van loonbelasting en sociale premies.

 

Staatscourant nr. 252, 31 december 2003

 

Reageer op dit artikel