artikel

Ongewenste intimiteiten?

Geen categorie

Leidinggevenden zijn de voelsprieten van de onderneming in het productieproces. Dat zou ook zo moeten zijn bij het sociale proces binnen de afdeling.

 

Het investeren van arbo-professionals in leidinggevenden is meer dan de moeite waard. Zij kunnen leren vroegtijdig signalen op te pakken op sociaal gebied die een bedreiging vormen voor het productieproces en ziekteverzuim kunnen voorkomen. De nieuwe leidinggevende is sociaal en communiceert zowel verbaal als non-verbaal goed. Hij of zij is zich bewust van het hebben van een voorleeffunctie.

 

Binnen organisaties heersen nog veel vooroordelen en overtuigingen die maken dat de leidinggevende geen weg weet met signalen op de afdeling. Vaak ziet de leidinggevende het wel dat een medewerker minder alert is, of dat iemand die altijd ‘fris’ aanwe-

 

zig is, ineens verward en onverzorgd achter het bureau zit. Of iemand die nooit achterstand in het werk heeft, verschuilt zich nu achter steeds hogere stapels papieren op zijn bureau , en is geirriteerd of gejaagd. ‘Natuurlijke leiders’ zullen deze signalen oppakken en de medewerker aanspreken op wat zij signaleren. Door tijdig aandacht te besteden aan de medewerker en deze te vragen wat nodig is, kunnen wellicht langdurig ziekteverzuim en stagnatie in het productieproces worden voorkomen.

 

Ook collega’s kunnen geirriteerd raken doordat zij bijvoorbeeld achterstand oplopen door het disfunctioneren van een collega. Dit vraagt ook om actie van de leidinggevende en vereist voldoende communicatieve vaardigheden om deze situatie zo snel mogelijk aan te pakken. Het is nodig om vragen te stellen zonder daar een eigen invulling aan of oordeel over te geven. Lastig, vooral als het om onderling ongewenst gedrag gaat. De angst om zelf slachtoffer te worden – bijvoorbeeld van agressie –

 

kan groot zijn. Net als de angst om hulp te vragen en te benoemen wat er op de afdeling speelt. De leidinggevende zou als niet-capabel kunnen worden gezien voor de functie en daardoor mogelijk carrierekansen kunnen mislopen. Daarom kiezen angstige leidinggevenden ervoor om signalen van problemen op de afdeling juist niet te melden.

 

Arbo-professionals en leidinggevenden kunnen winst boeken voor de organisatie. Als zaken niet goed lopen, worden de leidinggevenden daar vaak op aangekeken en dat kan ook van invloed zijn op hun carriere.

 

Beloon daarom leidinggevenden voor het melden van problemen op de afdeling. In de open bedrijfscultuur is op deze punten winst te behalen. Het leren aanspreken van medewerkers op signalen, door leidinggevenden, moet worden gestimuleerd en beloond.

 

Tijdig ingrijpen bij ongewenst gedrag maakt situaties nog bespreekbaar. Bij langdurig ongewenst gedrag is het slachtoffer vaak niet meer in staat zichzelf te verdedigen en zal er meer hulp nodig zijn.

 

Vaak eindigt dit in langdurig ziekteverzuim. Deze aanpak vraagt om goede verbindingen tussen professionals in de organisatie, waarin duidelijk is welke functie en welke taken horen bij de verschillende professionals. Ook is het van belang dat er top-down gecommuniceerd wordt over visie, beleid en implementatie van een sociaal veilige bedrijfscultuur.

 

Een succesvolle verandering van de bedrijfscultuur in de gehele organisatie vraagt vooral betrokkenheid van bestuurders en directies en arbo-professionals.

 

Actief leiderschap met voorleefgedrag is essentieel in een cultuur waarin werknemers elkaar kunnen en durven aanspreken vanuit eigen kracht.

 

Ze geven hiermee aan voldoende communicatief vaardig te zijn en maken problemen respectvol bespreekbaar.

 

Ze gebruiken hierbij geen macht vanuit hun functie of hun uniform.

 

Hoe u als arbo-professional een belangrijke rol kunt spelen bij het realiseren van een sociaal en psychisch veilige organisatie en een cultuurverandering op gang kunt brengen, leert u in de workshop ‘Op weg naar een veilige bedrijfscultuur’ tijdens het Arbocongres Daadkracht 2008. www.arbo-online.nl/congres

 

 

Reageer op dit artikel