artikel

Onverantwoord gedrag

Geen categorie

De officier van justitie eist een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden met een proeftijd van twee jaar. Tevens eist hij ontzegging van de rijbevoegdheid voor twee jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

 

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de chauffeur het ten laste gelegde heeft begaan. Er is sprake van overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994, te weten een ongeval waardoor een ander wordt gedood, alsmede het meermalen toebrengen van lichamelijk letsel. De rechtbank acht deze feiten strafbaar. Bij de hoogte van de strafmaat houdt de rechtbank rekening met de aard en de ernst van de feiten en de omstandigheden en de persoon. Daartoe overweegt de rechtbank dat het hier gaat om een ervaren beroepschauffeur en monteur van onder meer autobussen. De man wist dat de remmen van de autobus onvoldoende werkten. Desondanks is hij op weg gegaan om schoolkinderen van veertien tot zestien jaar te vervoeren. Bovendien reed hij te hard, wetende dat de remmen onvoldoende functioneerden. Eenmaal in de mist beland minderde hij zijn vaart onvoldoende.

 

De rechtbank is van oordeel dat hier op zich een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats is. Maar de verantwoordelijkheid voor dit ongeval ligt voor een deel bij de werkgever. Deze heeft namelijk de APK van de autobus laten verlopen, zo blijkt. Ook heeft de werkgever te weinig aandacht besteed aan de opmerkingen van de chauffeur dat de remmen van de autobus onvoldoende remdruk hadden. Daarom gaat de rechtbank mee met de eis van de officier van justitie. Een werknemer draagt dus ook verantwoordelijkheid voor de goede technische staat van een bedrijfsvervoermiddel.

 

Rechtbank Arnhem, 1 oktober 2004, LJN nr. AR3917, datum publicatie: 14 oktober 2004

 

Reageer op dit artikel