artikel

PESTEN OP HETWERK

Geen categorie

Mobbing is de Engelse term voor ongewenste omgangsvormen op het werk. Actueel nieuws over het onderwerp staat op de openingspagina van deze uitgebreide site, waarvan niet duidelijk is wie hem onderhoud. Omdat er veel reclame aan de site is toegevoegd, zal het echter geen kapitaalkrachtige organisatie zijn. Veel informatie op de site komt met toestemming van de auteurs uit het boek Mobbing, emotional abuse in the American workplace. De rubriek Mobbing geeft veel achtergrondinformatie voor wie nog niet helemaal thuis is in het onderwerp: welke 45 soorten mobbing kunnen worden onderscheiden, de vijf fasen in het mobbingproces, waarom mobbing gebeurt en welk effect het heeft op een organisatie. Enkele Nederlandse verhalen en interviews geven inzicht in het probleem in ons eigen land. Voor wie denkt slachtoffer te zijn van ongewenste omgangsvormen, zijn er enkele testen op de site te vinden. Een aparte rubriek gaat in op nationaal en internationaal onderzoek. Hier is ook informatie te downloaden.

 

Waar:

 

www.mobbingopdewerkvloer.nl

 

Wie:

 

niet aangegeven

 

Waarover:

 

Pesten op het werk

 

Waarom:

 

Veel informatie, testen

 

 

Hubert Consult richt zich in opdracht van arbeidsorganisaties en arbodiensten op het tegengaan van ongewenste omgangsvormen op het werk, zoals pesten. Naast informatie over trainingen die het bedrijf verzorgt, staat op de site ook het een en ander over (beleids)onderzoek waarbij het bedrijf betrokken is. Hieruit is een instrument ontwikkeld dat kan worden gebruikt om ongewenste omgangsvormen te v66rkomen. Er is een uitgebreid overzicht van organisaties waarvoor beleidsonderzoek is uitgevoerd. In de’infotheek’ op de site staat wat ongewenste omgangsvormen zijn. Ook is er aandacht voor de stappen die een bedrijf moet zetten om een goed beleid op dit punt te formuleren. Daarbij komen ook alle aandachtspunten van een klachtenreglement aan bod. Het onderdeel actuele

 

ontwikkelingen is al een jaar niet bijgewerkt. Hubert Consult heeft op de site ook ruimte gemaakt voor informatie aan slachtoffers. Hier worden alle vormen van ongewenste omgang kort opgesomd en wordt verwezen naar andere sites met informatiefolders en juridisch en psychologisch ad vies.

 

Waar:

 

www.hubertconsult.nl

 

Hubert Consult

 

Waarover:

 

pesten op het werk

 

Waarom:

 

informatie voor slachtoffers, onderzoeksinstrument

 

 

Meer informatie? Zie Webgids Arbeidsomstandigheden (arbo.favos.nl), rubriek Ongewenste omgangsvormen.

 

 

 

Reageer op dit artikel