artikel

PUBLICATIES

Geen categorie

Zwangere vrouwen kunnen worden geconfronteerd met situaties die een risico voor hen zelf of voor het ongeboren kind kunnen inhouden. Maar ook na de bevalling kan het werk een risico inhouden voor de jonge boreling, althans zo lang die nog aan de borst is. Vandaar dat de wetgever speciale beschermende regels heeft opgesteld voor zwangere vrouwen. In Zwangerschap en werk staat precies beschreven om welke regels het gaat en tegen welke risico’s die moeder en al dan niet geboren kind moeten beschermen. We vinden er verder informatie over voorzieningen tijdens de zwangerschap en na de bevalling. In een apart hoofdstuk gaat de auteur in op beschermingsmaatregelen en de organisatie van het werk tijdens zwangerschap en bevalling.

 

Zwangerschap en Arbeid is de herziene opvolger van het gelijknamige AI-blad over dit onderwerp uit 2000.

 

Paul, J.A., ‘Zwangerschap en arbeid’, AI-blad 12, derde herziene druk, Sdu uitgevers/ministerie van SZW, ’s-Gravenhage 2004, ISBN 90-12-09802-5, 46 pagina’s; prijs: € 27,50

 

De laatste jaren is verzuimbeheersing steeds belangrijker geworden.

 

Zo belangrijk zelfs dat er een nieuwe professie voor in het leven is geroepen. Sinds 2001 kent ons land het beroep van stressmanagement- en verzuimdeskundige.

 

Speciaal voor deze functionaris is nu het eerste deel van een handboek verschenen waarin de ‘ins and outs’ van zijn professie worden beschreven.

 

Dit eerste deel is geheel gewijd aan individugerichte benaderingen; in het nog te verschijnen tweede deel belichten de auteurs de organisatie en haar verantwoordelijkheden.

 

Deel 1 van het handboek bestaat op zich zelf ook weer uit twee delen: een theoretisch deel en een deel over interventies. In het eerste deel komen onder andere theorieen en benaderingen van werkstress aan bod en besteden de auteurs de nodige aandacht aan diagnostiek en taxonomie.

 

De zes hoofdstukken die samen het tweede deel vormen, bevatten onder andere informatie over de aanpak van traumatische stress en burnouts. Daarnaast komen onderwerpen als agressiehantering in organisaties, rationele effectiviteitstrainingen en assertiviteit aan bod. Het boek eindigt met een hoofdstuk over relaxatie en ademtherapie.

 

Winnubst, J.A.M. (red.), ‘Stress, ziekteverzuim en reintegratie. Deel 1 Individugerichte benaderingen’, THEMA, Uitgeverij Van Schouten & Nelissen, Zaltbommel 2004. ISBN 90-5871-354-7, 223 pagina’s, prijs: € 25,–

 

Lasrook vormt een bedreiging voor de gezondheid van iedereen die het inademt. Vandaar dan ook dat de grenswaarden voor lasrook de laatste jaren steeds verder verlaagd zijn. Momenteel zit die waarde op 3,5 mg/m3, maar het is de bedoeling dat ze ooit nog op 1 mg/m3 komt te liggen.

 

De blootstelling aan lasrook vormt een serieus probleem in Nederland. Naar schatting werken zo’n 60.000 tot 80.000 werknemers met lasapparatuur in bij elkaar 28.000 bedrijven. Uit een onderzoek van de Arbeidsinspectie over de eerste helft van 2004 bleek dat maar liefst zeventig procent van de onderzochte bedrijven onvoldoende maatregelen had getroffen om de blootstelling aan lasrook te beperken, als er uberhaupt al maatregelen waren genomen.

 

‘Maatregelen zijn dus nodig, en dit boek wil daarbij een handreiking zijn’, schrijft uitgeverij Kluwer op de achterflap van haar praktijkgids arbeidshygiene over lasrook. De auteur heeft daarvoor slechts vijf hoofdstukken nodig. Hierin beschrijft hij onder andere relevante wetgeving, het lasproces en de gezondheidsrisico’s van de blootstelling aan lasrook.

 

In het voorlaatste hoofdstuk legt hij uit hoe de risico’s van de blootstelling aan lasrook kunnen worden geinventariseerd en geevalueerd. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan beheersmaatregelen om de blootstelling aan lasrook zoveel mogelijk te beperken. Daarin besteedt de auteur uiteraard de meeste aandacht aan bronafzuiging en ventilatie van de ruimte, maar passeren ook bronaanpak, scheiding van mens en bron en de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen de revue.

 

Kerkhof, M.C.A. van de, ‘Lasrook’, Praktijkgids Arbeidshygiene, Kluwer Alphen aan den Rijn 2004. ISBN 90-1301295-7, 84 pagina’s. Prijs: € 42,–

 

Arbodeskundigen hebben af en toe met de eisen van het Bouwbesluit te maken. Hierin staan de minimale technische bouwvoorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Ofschoon er bij de laatste herziening van het besluit goed is gelet op toegankelijkheid en leesbaarheid, blijken werking en toepassing in de praktijk niet altijd even eenvoudig te doorgronden.

 

Althans, dat vindt de Stichting Bouwresearch (SBR), die sinds vorig jaar regelmatig infobladen publiceert met antwoorden op de meest gestelde vragen rond het Bouwbesluit. Omdat de vraag hiernaar erg groot bleek te zijn, komt SBR nu met een bundeling van de meest geraadpleegde Infobladen. Hierin is uiteraard een overzicht van de eisen van het Bouwbesluit opgenomen en komen daarnaast onderwerpen aan bod als ‘bepaling van de maximale loopafstand’, ‘bepaling van de hoogte van een vloerafscheiding’ en ‘bepaling van de bezettingsgraad’.

 

Het bouwbesluit in de praktijk. De 10 meest geraadpleegde SBR-infobladen’, Stichting Bouwresearch, Rotterdam 2004. ISBN 90 5367 391 7, infobladen 98, 100 t/m 102, 107 t/m 109, 113 t/m 115; 37 pagina’s, prijs: € 14,50

 

Reageer op dit artikel