artikel

PUBLICATIES

Geen categorie

Opbranden kan op elke leeftijd, maar bepaalde leeftijden brengen wel een verhoogd risico met zich mee. Een vrouw die opbrandt, doet dat gemiddeld op haar 39ste. Ze heeft daarmee meteen een voorsprong van vier jaar op de gemiddelde man. De leeftijd met het hoogste aantal burnouts is 43 jaar bij vrouwen en 50 jaar bij mannen. Ook Joop van den Ende kreeg te maken met een burnout. Het overkwam hem op de leeftijd van 58 jaar.

 

Voor hem wel een aanleiding om zijn leven een nieuwe wending te geven.

 

Auteur Frank Schaper ziet een burnout als de dramatische afsluiting van een levensfase, na het te lang doorgaan met een bepaalde levensstrategie. Hij beantwoordt vragen als: Waarom krijgt de een wel een burnout en de ander niet, in ogenschijnlijk vergelijkbare omstandigheden?

 

Hoe komt het dat veel mensen die zijn opgebrand, achteraf aan kunnen geven waar het misging, maar ook zeggen dat hun burnout onvermijdelijk was? Waarom negeren zij de waarschuwingssignalen die zij op verschillende manieren krijgen, van hun omgeving en van hun eigen lijf? En dan nog een spannende: Waarom branden mannen later op dan vrouwen?

 

Karakter speelt volgens de auteur een belangrijke rol, zowel bij het opbranden als bij het herstel.

 

Hij gebruikt het enneagram als middel om de karaktertrekken die een bijdrage leveren aan een burnout, te ordenen en meetbaar te maken. In zijn voorwoord schrijft Schaper dat mensen die al ver in de gevarenzone zitten, niet meer openstaan voor zijn boek. Daarom vestigt hij zijn hoop niet alleen op partners van mensen die een verhoogde kans lopen op te branden, maar ook op professionele hulpverleners en leidinggevenden. ‘Als u leiding geeft, heeft u op de werkplek een speciale verantwoordelijkheid voor een groot aantal zaken die de kans op burnout beinvloeden.’ Ieder mens wil vlammen, niet opbranden.

 

Schaper gebruikt bekende Nederlanders als voorbeeld. Zo gaat hij in op vragen als: Waarom raken vrouwen als Katja Schuurman (28) burnout? Was de burnout van Karin Bloemen kenmerkend voor vrouwen van veertig?

 

Geen tijd voor burnout Het verband tussen karakter, levensfase en stress, Frank Schaper Scriptum Psychologie, Schiedam, ISBN 9055943142 Prijs € 18,95

 

De titel zegt het al. ‘Poortwachter in 100 vragen’ leidt iedereen die te maken heeft met ziekteverzuim en reintegratie, door de problematiek rond de Wet verbetering poortwachter. Geen diepgravende verhandelingen en verhalen, maar korte en bondige antwoorden op vragen die zich in de praktijk veelvuldig voordoen.

 

Het boekje is vooral bedoeld als een handig hulpmiddel.

 

Het verwijst degenen die dieper in de behandelde materie willen duiken, door naar relevante wet- en regelgeving, actuele vakliteratuur en informatieve sites op internet. Elk onderwerp wordt afgesloten met een checklist, een invulformulier of met illustratieve jurisprudentie.

 

Poortwachter in 100 vragen C.J. Smitskam Kluwer, Alphen aan den Rijn ISBN 9013005462 Prijs € 25,—

 

Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken, taken te verdelen en het werk in te delen, maar leer de mensen te verlangen naar de eindeloze zee.

 

Een tekst van Antoine de Saint-Exupery. Een positieve werkbeleving van medewerkers is maatgevend voor de kwaliteit van een onderneming of organisatie.

 

Wie met plezier werkt, presteert beter. Ook bij hogere werkdruk.

 

Klanten zullen dat waarderen en belonen. Met als resultaat: meer omzet, meer winst. En welke onderneming is daar nou niet op uit? Als mensen hun dagelijkse activiteiten als positief ervaren en zich met hun werk en werkgever kunnen identificeren, is er sprake van arbeidssatisfactie ofwel werkplezier. Mensen voelen zich vitaal, hebben zin in hun werk en zien de zin van wat ze doen. Bovendien werkt plezier in het werk aanstekelijk.

 

Collega’s en leidinggevenden

 

‘volgen’ dan vanzelf met positief gedrag. Er komen ‘energiestromen’ vrij die het waarmaken van doelstellingen vergemakkelijken, zelfs bij meer dan gemiddelde taakeisen.

 

Er is dus een duidelijk verband tussen de tevredenheid van medewerkers enerzijds en klanttevredenheid en financiele prestaties anderzijds. In de Service Profit Chain, die is ontwikkeld door Harvard Business School, is dat verband zichtbaar gemaakt.

 

GIMD begeleiding, training en advies bij arbeidsverhoudingen wijdde een uitgave aan het gegeven dat meer werkplezier leidt tot beter resultaat. Daarin handvatten, ideeen en tips voor leidinggevenden die motivatie, tevredenheid en werkplezier van medewerkers willen benoemen en bevorderen. Enkele opvallende feiten. Zelfstandigen blijken meer bevlogenheid en zin te ervaren in hun werk dan medewerkers in loondienst. Oudere medewerkers zijn vaak gelukkiger in hun werk dan jongere.

 

Hoe kleiner het bedrijf hoe gelukkiger de medewerkers. Hoe hoger in de organisatie hoe gelukkiger de medewerker.

 

Mooi geillustreerd, slechts twintig pagina’s en prettig geschreven.

 

Meer werkplezier, beter resultaat GIMD, www.gimd.nl

 

De Wet verbetering poortwachter was voor uitgeverij Kerckebosch aanleiding om een verzuimprogramma op cd-rom plus handleiding en plan van aanpak uit te brengen. Het programma draait onder Windows 3.1, 95, 98 en 2000. Het verzuimprogramma is een instrument voor het registreren en analyseren van verzuim.

 

De handleiding loodst de gebruiker door het verzuimprogramma en geeft duidelijk aan welke handelingen de gebruiker moet verrichten.

 

Het verzuimprogramma Uitgeverij Kerckebosch, Zeist ISBN 9067202681

 

Reageer op dit artikel