artikel

PUBLICATIES

Geen categorie

Het is een aardig idee: laat een stuk of twintig bobo’s op het gebied van werk en inkomen eens hun zegje doen over het mooie jaar 2010. Dat jaar ligt voor de meesten buiten het bereik van de eigen carriere en de vigerende vijfjarenplannen, maar het is net iets te dichtbij om je helicopterview te etaleren via Orwelliaanse rampscenario’s of een vrolijk beeld van het leven als de Jetsons. Je moet een serieuze visie geven, maar hoeft niet bang te zijn er morgen door een kleinzielige beuzelaar tijdens een vergadering op te worden aangesproken.

 

De schrijvers van Zorgen voor Werk en Inkomen, die dit boekje in opdracht van Twijnstra Gudde Management Consultants gemaakt hebben, zij in die opzet meer dan geslaagd. Een minderheid van hun geinterviewden komt uit de publieke sector en vormt een goede dwarsdoorsnede van dit deel van het werkveld. Zo zijn er een paar CWI-bonzen, maar ook een directeur Sociale Zaken van de gemeente Utrecht en de voorzitter van de raad voor werk en inkomen. De private sector is vertegenwoordigd met een misschien iets te royale dosis verzekeraars en arbodiensten, maar ook de voorzitter van de bond voor uitzendbureaus en Ton Schoenmaeckers van de BOA komen aan het woord.

 

Het boekje leest lekker weg, je krijgt een goed beeld van de verschillende posities en de ligging van de loopgraven, en je pikt nog eens een aardig weetje op.

 

Wist u bijvoorbeeld dat 1 procent van de verzekerden voor 23 procent van de kosten zorgt?

 

Tegen het eind van Zorgen voor Werk en Inkomen doen de auteurs een poging tot samenvatting waarbij de open deur – afnemende solidariteit, werk boven inkomen, toenemende individualisering – helaas niet wordt geschuwd.

 

Gelukkig wordt dat in het laatste hoofdstuk ruimschoots goedgemaakt, wanneer een aantal concrete instrumenten en stappen gesuggereerd wordt om de eigen organisatie op de toekomstige ontwikkelingen voor te bereiden.

 

Zorgen voor Werk en Inkomen is dan ook een absolute aanrader voor iedereen die binnen de eigen organisatie het arbobeleid de komende jaren mede bepaalt.

 

Of die organisatie nu een arbodienst is, een overheidsinstelling, of een onderneming met duizenden dan wel slechts een handjevol werknemers. Lees dit boek en praat mee!

 

Zorgen voor Werk en Inkomen Onder redactie van Djoke Weijsters, Twijnstra Gudde Management Consultants, Amersfoort, ISBN 90-74411355

 

Als een brandweerman eigenlijk een pyromaan is met gebrek aan lef, dan zijn er vast en zeker ook veiligheidskundigen die aan een goeie ramp een hoop plezier beleven.

 

‘Leren van ongevallen en rampen’ is voor die groep uit het hart gegrepen, en alleen door het afstandelijk taalgebruik en de technische uitleg ongeschikt voor de ongelukken-tv van de commerciele zenders. Gelukkig begrijpen de auteurs waar het ons om te doen is, want na een inleiding van amper tien regels vallen we met de neus in de boter van een danig uit de hand gelopen polymere reactie waarbij door het toevoegen van een te basische component het reactorvat openscheurt.

 

Ook de brand in De Bonte Wever – alweer twee jaar geleden – een groot ongeval op de A50 en verschillende andere rampen worden op die manier onder de loep genomen.

 

Toch zouden we Leren van ongevallen en rampen tekort doen wanneer we het als ramptoerisme voor professionals zouden afdoen, daarvoor is de opbouw van deze publicatie van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde te gedegen. De brand in De Bonte Wever bijvoorbeeld, wordt gepresenteerd als een uitwerking van de Leidraad Incidentenonderzoek van het Nibra, en ook de andere voorbeelden dienen in feite slechts ter ondersteuning van de behandeling van procedures, protocollen en regels. Wat niet wegneemt dat dit boek in ieder geval bij mij een plek op het nachtkastje gekregen heeft.

 

Leren van ongevallen en rampen, Ir. W.B. Patberg et al. Uitgeverij Kerckebosch b.v., Zeist, ISBN 90-67202959

 

Reageer op dit artikel