artikel

Re-integratie

Geen categorie

De re-integratiewijzer wordt gemaakt door het verwey-Jonker instituut in opdracht van de Landelijke vereniging van arbeidsongeschikten. De site geeft Informatie: over arbeidsongeschiktheidsregelingen, de WW, de bijstand en reintegratieprogramma’s. Er zijn tips, praktische adviezen, rekenvoorbeelden en voorbeeldbrieven te vinden. Vijf hoofdrubrieken ontsluiten de Informatie: op de site. In de rubriek veel gestelde vragen verschijnt pas Informatie: nadat in de zoekmachine een trefwoord is ingevuld. Handig als je zo’n trefwoord weet, maar moeilijk als je echt zoekende bent. En van een algemeen trefwoord als WW word je niet vrolijk: er verschijnen meer dan honderd zoekresultaten. Gelukkig kun je de vraag ook via de site aan het LVA-panel stellen. Een indeling in onderwerpen zou het zoeken in deze rubriek makkelijker maken. En misschien de werkdruk bij het panel verlagen. De uitkeringswijzer is een handig hulpmiddel voor een uitkeringsgerechtigde om zijn rechten en plichten op te zoeken. Er is Informatie: voor onder meer arbeidsongeschikten, langdurig zieken en werklozen, maar ook voor zwangeren of mensen die naar het buitenland gaan. Het is de bedoeling dat de uitkeringsgerechtigde weer aan het werk gaat. Informatie: over de werkhervatting en eventueel een uitkering naast het loon is op de site te vinden.

 

Ook de gevolgen van vrijwilligerswerk voor de uitkering komen aan bod en er is Informatie: over scholing en vorming. Ten slotte worden de klachten- en beroepsprocedures nog besproken. Voor veel van de Informatie: op deze site is registratie nodig. Dat is gratis, maar je moet wel een e-mailadres achterlaten waar de organisatie geregeld Informatie: naar toe kan sturen.

 

 

Hoe komt een gedeeltelijk arbeidsongeschikte weer aan het werk? Daarvoor bestaan verschillende instrumenten. Op deze site van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid staat daarvan een overzicht. Voor zowel de werkgever als de werknemer zijn elk vier instrumenten beschikbaar. Welke het best te gebruiken zijn, hangt van de situatie af. Daarom kan in de linkerkolom op de site een aantal keuzes worden gemaakt: in welke mate is de werknemer arbeidsongeschikt, bij welke werkgever reintegreert hij (bij de oude werkgever, een nieuwe of hij begint een eigen bedrijf) en hoe is de werkgever verzekerd voor de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten? Daarna volgt een advies welke instrumenten voor die situatie het meest geschikt zijn. Deze instrumenten worden op een vervolgpagina beknopt toegelicht. Op de site is ook nog Informatie: te vinden over de nieuwe Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de gevolgen hiervan voor werknemer, werkgever en WAO’er. Gebruik om hier te komen alleen de url: www.werkennaarvermoge.nl .

 

 

Meer weten over arbo? Zie Webgids arbeidsomstandigheden (arbo.favos.nl).

 

Reageer op dit artikel