artikel

Recente publicaties

Geen categorie

De titel roept herinneringen op aan vroeger tijden. Tot 1967 maakte de Ongevallenwet onderscheid tussen gevaren in de prive-sfeer (risque social) en bedrijfsrisico’s (risque professionel). Die laatste stonden opgesomd op een lijst van beroepsziekten en bedrijfsongevallen. Als iemand leed aan een ziekte die op de lijst voorkwam of een ongeval had gehad dat erop stond vermeld, had hij recht op een van tevoren vastgestelde uitkering.

 

In 1967 werd de Ongevallenwet vervangen door de WAO en werd het verschil opgeheven. Iedereen die vanaf dat moment arbeidsongeschikt was, kreeg recht op een WAO-uitkering.

 

Maar de laatste jaren wordt het onderscheid weer relevanter. De wetgeving en de rechtspraak hebben zich zo ontwikkeld dat de werkgever steeds vaker schadevergoeding moet betalen. Vooral wanneer de schade is ontstaan door een bedrijfsongeval. Deze cd-rom gaat nader in op deze aansprakelijkheid, en ook bericht hij over de ideeen om het onderscheid tussen risque professionel’ en ’risque social’ weer uit de mottenballen te halen. Maar het grootste deel van de schijfruimte gaat op aan de beroepsziekten zelf: hoe ontstaan ze, hoe herken je ze, hoe kun je ze voorkomen?

 

Neem rugklachten. Het zal niemand verbazen dat de kans hierop groter wordt als de werknemer vaak moet tillen, of zijn romp moet buigen of draaien. Slijtage door overbelasting of veroudering is eveneens een voor de hand liggende oorzaak. Maar dat ook de trillingen in een vorkheftruck een rol kunnen spelen, is al verrassender. En ontevredenheid met het werk zullen maar weinig werkgevers aan rugpijn koppelen. Toch spelen deze factoren een rol, en dus spelen de preventieve maatregelen hierop in. Een ingekort lijstje:

 

– mechaniseren van werkzaamheden;

 

– verbetering werkorganisatie;

 

– inzetten van horizontale en verticale transporthulpmiddelen;

 

– gebruik van ergonomisch verantwoord gereedschap; -voorkomen van te hoge blootstelling aan lichaamstrillingen;

 

– training: tiltechniek, werkhouding;

 

– voorlichting en instructie.

 

Bij psychische klachten is de herkenning lastig. Wat als de werknemer geen belangstelling meer heeft voor de wereld om hem heen en minder gevoelens kan uiten? Wat als hij plotseling vindt dat hij tekortschiet en twijfelt aan eigen kunnen? In het eerste geval gaat het vaak (maar lang niet altijd!) om een posttraumatisch stress-syndroom, in het tweede om burn-out.

 

Risque professionel, Kerckebosch 2005, bestellen: 030 – 698 42 22, ISBN 90-6720-375–, prijs: € 39,50 (excl. BTW)

 

Een arbeidshygienist had al een breed werkterrein. Hij hield zich bezig met drie soorten bedreigingen: fysische, chemische en biologische. Om greep te krijgen op die eerste categorie, mat hij bijvoorbeeld het aantal decibellen in de buurt van machines of reed hij een rondje op een vorkheftruck om zelf de schokken en trillingen te ervaren. Daarnaast moest hij ook weten welke chemische stoffen giftig waren en was hij op de hoogte van de MAC-waarden en de aanvullende regelgeving. Ten slotte boog hij zich over het binnenklimaatsysteem en over de temperatuurregeling om bacterien en virussen zo min mogelijk kans te geven. En zijn functieomschrijving werd de afgelopen jaren aanmerkelijk langer. Tegenwoordig moet een arbeidshygienist zich ook bezighouden met ergonomie, met fysieke belasting en met psychische factoren: hoge werkdruk, slechte onderlinge verhoudingen en reorganisaties. Technische oplossingen volstaan niet meer, een arbeidshygienist moet een strategie ontwikkelen waarin aan alle disciplines is gedacht. Dit boek is dus breed opgezet. Een snelle blik in de inhoudsopgave.

 

Deel 1: Chemische stoffen

 

Deel 2: Fysische factoren

 

Deel 3: Biologische factoren

 

Deel 4: Fysieke belasting

 

Bijlage: Arbeidshygienische informatie op internet

 

Handboek Arbeidshygiene 2005, Kluwer 2005, bestellen: 0570 – 67 33 57, ISBN:

 

90 13 02255 3, prijs: € 106,-(abonnement: € 88,50).

 

Overal in het boek staan situaties afgebeeld waar de beginnende BHV’er zich op moet voorbereiden. Zo zien we een bewusteloze heer die een mondinspectie krijgt en die gekanteld, versleept en in de Rautekgreep wordt genomen. Een paar pagina’s verder zijn twee mannen bezig een toedraaiende deur te openen, terwijl er achter die deur een brand woedt. Ten slotte zien we de groen verlichte bordjes afgebeeld, waarmee de nooduitgangen zijn aangegeven.

 

Iedereen die dit boek heeft doorgenomen, bezit de theoretische kennis voor het gecertificeerd examen van NVB en Kiwa. De diverse hoofdstukken geven dus een goed overzicht van de onderwerpen die u op zo’n examen kunt verwachten:

 

– organisatie bedrijfshulpverlening;

 

– veiligheid;

 

– algemene regels bij Eerste Hulpverlening;

 

– kennis van vitale functies;

 

– het stellen van een diagnose

 

bij een storing van de vitale

 

functies;

 

– voorbereiding en uitvoering van de reanimatie;

 

– eerste hulp bij verslikking; (? bedrijfs-)hulpverlening bij ongevallen;

 

– maatregelen bij brand en rook;

 

– communicatiemiddelen;

 

– ontruiming en evacuatie;

 

– nazorg.

 

Bedrijfshulpverlener; basis, Federatie Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening, bestellen: 0573 – 25 65 70, ISBN: 90 3222812 9, prijs:

 

Reageer op dit artikel