artikel

RECENTE PUBLICATIES

Geen categorie

RSI is de koortslip van de kenniseconomie, stellen Luc Sala en Laura Egging in hun boek over de meest voorkomende beroepsziekte van dit moment. RSI is in hun ogen een signaalziekte, een symptoom van een ‘dolgedraaide informatiemaatschappij’, waarin mensen geestelijk en lichamelijk verstopt raken door ongezonde voeding, te weinig lichaamsbeweging en te veel spanning. Het spreekt voor zich dat een dergelijke kwaal zich niet met wat pilletjes of fysiotherapie laat genezen. Om van onze RSI-klachten af te komen, of om te voorkomen dat we ze ooit krijgen, moeten we volgens het duo dan ook op verschillende fronten de strijd aangaan. In hun boek behandelen Sala en Egging tal van aspecten van die strijd, overigens zonder de lezer in de richting van een specifieke aanpak te duwen. Het eerste deel van hun boek is gewijd aan preventiemaatregelen. De auteurs besteden veel aandacht aan het belang van een goede werkhouding, een verantwoord ingerichte werkplek en een ‘ontstresste’ organisatie van het werk. Daarnaast attenderen zij de lezer ook op alternatieve aanpakken, zoals rek- en strekoefeningen, een uitgekiende voeding en vasten. Verder schrijven zij over de invloed van onzichtbare invloeden als elektrosmog, magneetvelden en elektrische straling, overigens zonder de relatie met RSI overtuigend te leggen. Het laatste deel van hun boek is gewijd aan behandelmethoden. Hierin geven Sala en Egging een uitgebreid overzicht van de beschikbare methodes, waarbij ze ook aandacht besteden aan alternatieve aanpakken, zoals accupunctuur, Reiki en Shiatsu. Verder verschaffen ze in dit deel van het boek informatie over aanverwante zaken als verzekeringen, pijnbestrijding en de Wet verbetering poortwachter.

 

Op het eerste gezicht geven Sala en Egging met RSI. Muisarm en multisyndroom een vrij compleet beeld van de huidige preventieen behandelingsmethoden van RSI. Voor ergonomen en RSI-therapeuten is de inhoud van het leesbare boek waarschijnlijk te globaal, maar de doelgroep van RSI-patienten, managers en leidinggevenden kan er zeker mee uit de voeten.

 

Luc Sala en Laura Egging. RSI. Muisarm en multisyndroom, Sala communications, Amsterdam 2004, ISBN 90 731 07 105. Prijs € 19,95

 

Bedrijfs- en verzekeringsartsen komen soms voor moeilijke keuzes te staan. Neem de bedrijfsarts die een storingsmonteur op zijn spreekuur krijgt met voetklachten. De man zit al dagen met pijn thuis, naar eigen zeggen van het vele lopen op het werk. Uit zichzelf vertelt hij dat hij ooit zwaar gewond is geraakt aan een voet bij een motorongeval. Bij zijn aanstellingskeuring heeft hij het ongeluk echter niet gemeld, zo blijkt uit zijn dossier. Integendeel: op de expliciete vraag of hij ooit een enkeltrauma heeft gehad, heeft de monteur ontkennend geantwoord. Hij heeft kortom gelogen. Wat moet de bedrijfsarts doen? De werkgever de leugen melden, of zijn mond houden? De consequenties van zijn beslissing zijn groot. Volgens de Wet uitbreiding loondoorbetaling bij ziekte hoeft de werkgever immers geen loon door te betalen als een keurling valse informatie heeft verstrekt. Meldt de arts de leugen, dan is het dus niet denkbeeldig dat de werkgever de loondoorbetaling van de werknemer stopzet, als hij hem al niet op staande voet ontslaat. Maar als de bedrijfsarts de leugen niet meldt, dan benadeelt hij de werkgever. Bovendien wordt de leugenaar beloond en blijft diens gezondheid gevaar lopen. De monteur zal weer aan het werk gaan, na verloop van tijd opnieuw last krijgen van zijn voet en op een gegeven moment weer uitvallen. Wat is hier wijsheid? Hoe komt de bedrijfsarts tot een welafgewogen beslissing? Bij dit soort dilemma’s schieten regels en richtlijnen veelal tekort. Casuistiek kan dan een uitkomst bieden, omdat die de keuze waarvoor de arts staat inzichtelijk maakt. De casuistiekrubriek in het T ijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde wordt dan ook goed gelezen, zo blijkt uit de vele ingezonden reacties van lezers. Reden voor uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum om dertig casussen uit deze rubriek uitgebreid te laten bewerken en te bundelen in het boek Praktijkdilemma’s voor bedrijfs- en verzekeringsartsen. Daarbij hebben de auteurs elke casus voorzien van een analyse van de opties van de arts. Van elke optie leggen zij uit op welke ethische gronden de arts hiervoor kan kiezen, overigens zonder hun eigen voorkeur duidelijk te maken. Het is aan de lezer om zelf de knoop door te hakken, daarbij geholpen door de twee hoofdstukken over het verantwoord omgaan met dilemma’s en de ethiek van arbeid en gezondheid in het begin van het boek. Praktijkdilemma’s is een zeer lezenswaardig boek, zeker voor bedrijfs- en verzekeringsartsen, maar eigenlijk ook voor iedereen die zich graag in ethische kwesties verdiept.

 

Andre Weel, Marja Kelder en Noks Nauta, Praktijkdilemma’s voor bedrijfs- en verzekeringsartsen, Trends in bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde, Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005, 242 pagina’s, ISBN 90 313 44 508. Prijs: € 24,50

 

Reageer op dit artikel