artikel

REGELS DEUGEN NIET

Geen categorie

Tweemaal per jaar komen de meest recente lijsten gevaarlijke stoffen uit.

 

a. Lijst met kankerverwekkende stoffen en processen, zoals bedoeld in artikel 4.11 Arbobesluit.

 

b. Niet-limitatieve lijst met voor de voortplanting giftige stoffen, waarop de aanvullende registratieplicht van toepassing is als bedoeld in artikel 4.2a, lid 2 van het Arbobesluit.

 

c. Lijst met mutagene stoffen, als bedoeld in artikel 4.11 van het Arbobesluit. Op elke lijst is gemerkt welke toevoegingen hebben plaatsgevonden ten opzichte van de vorige in juli 2007 gepubliceerde lijsten.

 

Informatie Staatscourant 2008, nr. 10 en 11 www.szw.nl. (veilig werken)

 

Reageer op dit artikel