artikel

Risicoreductie

Geen categorie

Elk land bepaalt zelf de invulling van de campagne. Zo gaat Nederland de digitale RI&E in andere landen promoten. ’Hier gebruiken we deze RI&E al veelvuldig.

 

En dat kan net zo goed voor andere landen bruikbaar zijn’, benadrukt Schrama. Hoogtepunt in Nederland was de conferentie ‘Risico’s te boek’ op 20 oktober in Amsterdam. De nieuwste inzichten op het gebied van de RI&E kwamen aan bod met de vraag hoe het in de praktijk zit. Zo pleitte Rik van Steenbergen (FNV) ervoor dat werknemers altijd geraadpleegd moeten worden bij een RI&E. Hij is ervan overtuigd dat werknemers vaak meer zien en zich ook bewuster zijn van risico’s als ze daarover mogen meedenken.

 

Jop Groeneweg, projectleider menselijk falen bij de Werkgroep Veiligheid, Universiteit Leiden, sprak over de rol van emotie bij de risicobeoordeling. Volgens hem maakt men zich bij een RI&E zorgen om de verkeerde dingen. ‘Mensen gaan niet af op objectieve risico’s, maar eerder op de subjectieve beleving ervan. Kijk nou bijvoorbeeld naar Jaws. Na het zien van die haaienfilm durven mensen niet meer in de Noordzee te zwemmen.’

 

Dat een risicobeoordeling niet per definitie ingewikkeld en tijdrovend hoeft te zijn, bewijzen de 26 deelnemers aan de Goede Praktijken Competitie 2008. Tijdens de conferentie werd de prijswinnaar bekendgemaakt: Corus Tubes uit Maastricht. ‘Eerst denken, dan doen’, aldus Willie van Loo van Corus. ‘Elke werknemer draagt in het bedrijf een risicokaartje bij zich. Hierop staat beschreven wat het mogelijke probleem kan zijn en wat een medewerker kan doen om het veiligheidsrisico zo klein mogelijk te maken bij het oplossen ervan. Stel dat er een rooster los ligt in de fabriek. Als iemand op het rooster stapt en vervolgens in het gat valt, is er een grote kans op verwonding. Op het risicokaartje kunnen medewerkers zien wat ze moeten doen als een risico aanwezig is.’ Volgens de jury een oplossing die laat zien dat een goede benadering simpel, goedkoop en toch effectief kan zijn.

 

Corus Tubes heeft niet alleen de eerste prijs van € 2.500,- gewonnen, maar is ook genomineerd voor de Europese Good Practice Award die tijdens de Europese Top in Praag op 27 april wordt uitgereikt. Tweede genomineerde is TU Delft. ‘Nogal eens blijkt dat onderzoekers niet op de veiligheidsbijsluiters kijken die standaard in de verpakking van een stof zitten’, zo zegt Dick Hoeneveld, veiligheidskundige bij de Technische Universiteit. Stoffen die onderzoekers in hun experimenten gebruiken, kunnen een gevaar opleveren. Om deze gevaren te vermijden moeten de onderzoekers vooraf de eigenschappen van de stof bekijken. ‘Onderzoekers zijn bij ons verplicht een veiligheidsrapport op te maken. Om hen daarbij te helpen hebben we een speciale website gemaakt. De onderzoeker moet op deze site vragen beantwoorden als: Ga ik met gevaarlijke stoffen werken? Wat zijn de eigenschappen van de stoffen? Het systeem vraagt de onderzoeker na te denken over de risico’s en hoe hij die kan beperken. De onderzoeker moet zelf de oplossing bedenken. De tool geeft wel aanbevelingen en tips.’ Volgens de jury een succesvolle aanpak die breed toepasbaar is bij andere universiteiten en Research & Developmentafdelingen van bedrijven in Nederland en elders in Europa.

 

Het agentschap voert al sinds 2000 actie voor veiligheid en gezondheid op het werk. Nieuw is dat de campagne twee jaar duurt. ‘Dit jaar is gefocust op de RI&E en het bewustmaken van werkgevers en werknemers van het belang ervan. Volgend jaar belichten we goede praktijken, uit zowel Nederland als andere Europese landen.’

 

Voorheen moesten bedrijven hele boekwerken doorwerken om de risico’s te inventariseren. Dit leidde tot een hoop administratieve rompslomp waardoor de RI&E niet altijd uitgevoerd wordt. Het steunpunt RI&E-instrumenten – een samenwerkingsverband van sociale partners – brengt hier verandering in. Het helpt brancheorganisaties met het opstellen van branchespecifieke RI&E-instrumenten. Hierdoor zijn deze meer toegespitst op het bedrijf. Een van die instrumenten is de vernieuwde website www.rie.nl. De structuur van de website is aangepast en de RI&E-instrumenten zijn beter toegankelijk. Hierdoor kunnen bedrijven makkelijker een RI&E uitvoeren.

 

Alle informatie uit de Europese landen is te vinden op de campagnewebsite, waar elk land zijn eigen pagina’s heeft. Voor Nederland is dit http://nl.osha.europa.eu.

 

Reageer op dit artikel