artikel

Roept u maar

Geen categorie

Veiligheidskundige en arbeidsdeskundige Jan Doornbusch ergert zich aan de weblog van Arthur Mac Gillavry ‘Welzijn bij het UWV’ op de ARBO-site. Hierin beweert onze blogger dat verzekeringsartsen worstelen met ‘absurde keuringseisen’ die hen dwingen om ‘tegen beter weten werknemers goed te keuren die duidelijk niet tegen de arbeid zijn opgewassen’. Volgens Doornbusch, zelf actief bij het herbeoordelen van werknemers met een WAO-uitkering , slaat Mac Gillavry de plank compleet mis.

 

‘Het spijt me te moeten constateren dat Arthur Mac Gillavry niet weet hoe een verzekeringsarts werkt of zou moeten werken en dan toch ingaat op een sensatieonderwerp dat door Zembla is uitgezonden. Dat noem ik stemmingmakerij. Verzekeringsartsen bij het UWV hebben niet de taak om mensen ‘af of goed te keuren’, maar om een ‘functionele mogelijkhedenlijst vast te stellen via een zogeheten Functionele mogelijkhedenlijst’ (FML). Ze bepalen op een gestructureerde, politiek correcte, medisch objectieve en reproduceerbare manier wat iemand psychisch en lichamelijk wel of niet kan. Dat geeft soms problemen, bijvoorbeeld als iemand zegt altijd en overal pijn te hebben. De verzekeringsarts moet dan objectief die pijn kunnen localiseren of kwantificeren. Artsen kunnen onderling van mening verschillen, maar de FML van de client is maatgevend. Bij dit werk hoeven de verzekeringsartsen geen gewetensnood te hebben, want het is de taak waarvoor ze zijn opgeleid. Bij veel mensen is de FML niet veranderd sinds de vorige beoordeling.

 

‘Aan de hand van de opgemaakt FML en een gesprek met de client zoeken vervolgens arbeidsdeskundigen naar passende functies in het CBBS – een verzameling van circa 8500 functies, waarbij per functie de belasting en de verdiensten zijn aangegeven. Volgens het aangepaste Schattingsbesluit moeten zij er drie vinden. Vroeger waren dit er meer , waardoor clienten tegenwoordig een veel grotere kans hebben om hun WAO-uitkering geheel of gedeeltelijk te verliezen dan voorheen. Hier passen echter geen politieke krokodillentranen: de Regering heeft dit willens en wetens zo bepaald – met op de zijlijn instemming van de Tweede Kamer en de vakbonden.

 

‘Verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen leiden de mate van arbeidsongeschiktheid dus af uit het ooit verdiende loon en het loon dat via het CBBS, een objectief en reproducerend instrument, verdient kan worden. Waarom dan die tranen en die sensatie?

 

‘De media zouden eens moeten belichten dat de regelingen voor arbeidsongeschiktheid niet gerelateerd zijn aan ziekte of lichamelijke belemmeringen, maar aan het verlies aan verdienvermogen. Een zeer goed betaalde zieke werknemer heeft een veel grotere kans op 80-100 procent arbeidsongeschiktheid dan een laag betaalde zieke werknemer met dezelfde gezondheidsklacht. Vandaar dat juist die laatste, ooit slecht betaalde, groep geen uitkering WAO meer krijgt. Dit heeft de politiek altijd geweten en ook zo gewenst.’

 

Lees de weblog van Arthur Mac Gillavry op http://www.arboonline.nl/?subject=column&id=16]

 

Op het omslag van het Trefwoordenregister 2006, dat u met ons vorige nummer ontving, prijkte een foto van werkzaamheden aan de bouw van het nieuwe gemeentehuis van Alphen aan den Rijn. Willem Fievez, arbo-adviseur bij de gemeente Haarlem, vraagt zich af of wij deze foto soms voor de grap hebben geplaatst.

 

‘Onlangs heb ik nummer 3 van Arbo ontvangen, met het daarbijbehorende Trefwoordenregister 2006. Ik werd getroffen door de foto die op de voorkant van het Trefwoordenregister is geplaatst. Is dit nou bedoeld als grap?

 

Het lijkt me namelijk dat de dikbuikige meneer in deze omstandigheden een helm moet dragen. Verder is te zien dat de chauffeur van de caterpillar een pallet omver rijdt en dat de met stenen beladen pallet werkelijk zeer ondeskundig en gevaarlijk op de hefbomen ligt! Een verkeerde beweging en de pallet met stenen glijdt er van af.’

 

Reageer op dit artikel