artikel

Russische roulette in de haven

Geen categorie

Om zover mogelijk in de zijden te komen heeft de machinist, tijdens het vieren van de grijper, de havenkraan opgetopt. Hierdoor slingerde de grijper onderdeks naar de stuurboord- of walzijde. Vanuit zijn cabine kon de kraanmachinist de bobcat en de werkende bestuurder niet zien. Als een kraanmachinist onvoldoende zicht heeft op de werkzaamheden in een scheepsruim, hoort bij het luikhoofd een tweede man aan dek te staan. Deze ‘bootsman’ kan de kraanmachinist aanwijzingen geven bij onvoldoende zicht en fungeert dus als een ‘extra oog’. Uit het onderzoek bleek dat het al een tijd gebruikelijk was om zonder bootsman te werken. Een volstrekt onverantwoorde werkwijze. Een soort Russische roulette.

 

De kraanmachinist kon niet de volledige baan van de last volgen. Als in het gezichtsveld een dode hoek is, kan gebruik worden gemaakt van een hulpmiddel, bijvoorbeeld een camera. Als het zicht echter onvoldoende blijft, moet een bootsman worden aangewezen die de kraanmachinist aanwijzingen kan geven, dus leiden.

 

Het zal duidelijk zijn dat ook de kraanmachinist in dit geval een eigen verantwoordelijkheid heeft. Aangezien hij zijn werkterrein niet kon overzien, had hij de werkzaamheden moeten onderbreken.

 

De bedrijfsleiding gaf aan dat het slachtoff er niet ongevraagd zijn bobcat had mogen verlaten. Een vreemd en onwaarschijnlijk verweer.

 

Trouwens, als de grijper met een zekere vaart tegen de kleine laadschop slaat, kan dit voertuig kantelen. Het bedrijf is een boeterapport aangezegd op basis van artikel 7.18a, lid 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

 

Reageer op dit artikel