artikel

Schoonmaken

Geen categorie

Het slachtoffer verklaart dat, voor zover hij wist, de V-beenoogster was beveiligd tegen snijd- en knelgevaar. Dat blijkt juist. Als de beschermkap van de oogster wordt geopend, stopt de productielijn meteen. De onderkant van het snijdvlak van het mes blijkt echter niet beschermd, terwijl hij feitelijk onzichtbaar is omdat hij achter een ander onderdeel valt.

 

Uit verschillende verklaringen blijkt dat de schoonmakers de machines en de productielijn draaiende schoonmaakten. Met een lijn waren ze, inclusief spoelen, schuimen, desinfecteren en opnieuw spoelen, zo’n twintig minuten bezig. Voor het wegspoelen van afvalvlees hielden ze de slang achter de kap tot de machine schoon was. De machines waren niet voorzien van een schoonmaakstand met een langzamere draaisnelheid voor onderhoud en reiniging. De ontwerpers vonden die waarschijnlijk niet nodig omdat zij alle draaiende delen goed afgeschermd achtten.

 

De werknemers hadden geen adequate informatie, voorlichting en onderricht gekregen over veilig werken. In de ruimschoots aanwezige informatie over het schoonmaken werd met geen woord gerept over veiligheid of het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

De directeur van het schoonmaakbedrijf was zich van geen kwaad bewust. Hij weet het ongeval aan haastig handelen van het slachtoffer. De man zou snel naar huis hebben gewild. Het kippenvleesverwerkingsbedrijf was bovendien ervan uitgegaan dat de productielijn goed was beveiligd omdat ze CE was gekeurd.

 

De Arbeidsinspectie zegde het schoonmaakbedrijf een boete aan wegens het reinigen van een draaiende machine (overtreding artikel 7.5 lid 2 Arbobesluit). Het boetebureau legde een boete van ruim 4.000 euro op. Daarnaast moest het bedrijf een plan van aanpak maken voor een adequate veiligheidsvoorlichting en -onderricht aan de driehonderd personeelsleden.

 

Bij het kippenbedrijf legde de Arbeidsinspectie de productielijn preventief stil. Na het nemen van tijdelijke maatregelen, het aanbrengen van tijdelijke afscherming en een waarschuwingsbord mocht het bedrijf de productielijn weer gebruiken. Het bedrijf kreeg een formele waarschuwing om de afschermkap van de V-beenoogster aan te passen. Omdat het hier om de aanpassing van een CE-gekeurde productielijn ging, moest het bedrijf contact zoeken met de leverancier en fabrikant voor goedkeuring van de fabrikant.

 

Reageren? Mail naar arbo@kluwer.nl

 

Reageer op dit artikel