artikel

Schoonspuiten loopt uit de hand

Geen categorie

Uit het ontstane gat in de slang kwam met hoge druk een waterstraal. De straal boorde zich in de handschoen en vervolgens in de hand van het slachtoffer. Maar hoe ontstond het gat in de hogedrukreiniger? Het onderzoek toonde aan dat het gat was ontstaan door wrijving van de rand van de metalen koppeling en de slang. Waarschijnlijk hadden de constante hoge druk en de warmte bijgedragen aan de binnenerosie van de slang. Er was echter een simpele manier om het probleem te voorkomen. Meestal wordt bij de aansluiting van het koppelingsstuk en de lans een knikbeschermer aangebracht. Aan het reinigingsapparaat van dit ongeval ontbrak deze. Een knikbeschermer biedt onder andere extra bescherming, als er een lek zou ontstaan in de buurt van de lansschakelaar waar zich de hand van de bediener normaliter bevindt. Het reinigingsapparaat had geen regelaar waarmee de spuitdruk trapsgewijs vanaf een lage druk langzaam wordt opgebouwd naar de gewenste druk nadat de schakelaar is ingedrukt. Hierdoor bleef de slang tijdens bijvoorbeeld het verplaatsen van de slang, op de eerder ingestelde druk. In zo’n geval is de kans op het ontstaan van een lek en daarmee het gevaar getroffen te worden door een waterstraal veel groter.

 

De gevaren van hogedrukreinigers worden nogal eens onderschat. De apparaten moeten jaarlijks worden gekeurd. In dit geval was het apparaat minder dan een jaar oud. Het bedrijf had echter tot twee keer toe de slang van deze hogedrukreiniger aan beide uiteinden laten inkorten. Een keer omdat de slang lekte en een andere keer omdat deze dreigde te gaan lekken. Het bedrijf had er niet bij stilgestaan of de slang na het inkorten nog veilig was.

 

De hogedrukreiniger was een CE-gemarkeerde machine. Elke wijziging aan de machine en de bijbehorende randapparatuur had daarom in overleg met de leverancier/fabrikant moeten gebeuren.

 

Vloeistoffen onder een dergelijke hoge druk dringen diep door in de weefsels van het lichaam en veroorzaken grote beschadigingen en diepe wonden. Dit terwijl er weinig tot niets te zien is van die verwondingen aan de buitenkant. Dat is de reden dat slachtoffers van dit soort verwondingen bij de behandelend arts moeten aandringen om informatie in te winnen bij deskundige artsen, zoals bij het Erasmus Medisch Centrum te Rotterdam. Ondeskundige behandeling kan vervelende gevolgen hebben. Het slachtoffer van dit ongeval was in eerste instantie na behandeling op de afdeling EHBO naar huis gestuurd. Twee dagen later werd hij alsnog opgenomen omdat zijn hand opzwol. De genezing duurde daarom waarschijnlijk veel langer, ruim drie maanden.

 

De gebruikers van hogedrukreinigers moeten goede instructies ontvangen. Voor industriele reiniging met hogedrukreinigers bestaan speciale cursussen. Het slachtoffer van dit ongeval had goede voorlichting en onderricht gekregen voor het gebruik van het apparaat. Hij had onder andere een cursus ‘Veilig werken met hoge druk’ gevolgd. Goede instructie, voorlichting en onderricht evenals toezicht vormen in principe een grond voor het verminderen van de boete met een derde door de Arbeidsinspectie.

 

Voor werken met hogedrukreinigers moeten de werknemers adequate persoonlijke beschermingsmiddelen, gelaats- en gehoorbescherming, laarzen en beschermende kleding dragen. Daarnaast moet er rekening gehouden worden met de gevaren van werken in besloten ruimten en gebruikte chemicalien en reinigingsmiddelen. Aan werknemers moet een periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek worden aangeboden.

 

Tegen het bedrijf werd een boeterapport opgemaakt. Artikel 7.4, 3e lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit werd als beboetbaar feit in het boeterapport opgenomen. Dit artikel luidt: ‘3. Een arbeidsmiddel is zodanig geplaatst, bevestigd of ingericht en wordt zodanig gebruikt dat het gevaar dat zich een ongewilde gebeurtenis voordoet zoals verschuiven, omvallen, kantelen, getroffen worden door het arbeidsmiddel of onderdelen daarvan, oververhitting, brand, ontploffen, blikseminslag en directe of indirecte aanraking met elektriciteit zoveel mogelijk is voorkomen.’

 

Reageer op dit artikel