artikel

Slimmere kassenbouw

Geen categorie

Voor de branche van importeurs en fabrikanten van Bouwmachines, Magazijninrichtingen, Wegenbouwmachines en Transportmaterieel (BMWT) brengt TNO de wensen rondom de arbocatalogus vanuit de branche in kaart. De BMWT wil, voordat er gestart wordt met een groot arbocatalogusproject, eerst weten wat de bedrijven en medezeggenschapscommissies zelf willen op dit gebied. TNO startte een voorbereidingstraject, waarin het creeren van draagvlak voor de arbocatalogus centraal staat. In eerste instantie onderzoekt TNO hoe de arbocatalogus aan kan sluiten bij bestaand veiligheidsbeleid. In deze branche wordt veiligheid grotendeels georganiseerd volgens VCA-certificering. Welke toegevoegde waarde levert het aansluiten van een arbocatalogus op?

 

Vervolgens kijkt TNO naar de informatie en ondersteuning die de sociale partners nodig hebben bij de ontwikkeling van een arbocatalogus. Met deze informatie zet TNO een stappenplan uit voor een eventueel vervolgtraject. Om het voorbereidingstraject concreet te maken, maakt TNO een proeftuin met voorbeelden op internet. Hiervoor wordt uitgegaan van bestaande informatie zoals het Veiligheidshandboek Buitendienst en de internetkennisbank BMWT. Door de proeftuin kan TNO meer inzicht krijgen in de vragen van gebruikers van de arbocatalogus en welke eisen ze aan dit instrument stellen.

 

De Metaalunie wil de komende jaren honderden doven en slechthorenden aan het werk te helpen. Volgens OSA-onderzoeker Ton Korver krijgen ze moeilijk een baan, omdat de communicatie tussen horenden en niet-horenden moeilijk verloopt. Maar nu liggen er kansen voor hen, omdat er in de metaalbewerking enkele duizenden vacatures zijn. (www.klinktprima.nl)

 

Reageer op dit artikel