artikel

Slingerende heftruck

Geen categorie

Volgens de chauffeur functioneerden de remmen van de heftruck niet goed. Uit onderzoek blijkt dat niet te kloppen. Op basis van verhoren en het bestuderen van de videobeelden concludeert de Arbeidsinspectie dat de man niet kundig was om de heftruck te besturen. Op videobeelden was bijvoorbeeld te zien dat hij rustig richting vrachtwagen reed met zijn linkerbeen buiten de cabine en toen opeens naar links draaide en de aanrijdpaal raakte. Na de aanrijding bewoog hij de lepels heel snel omhoog en weer omlaag. Vervolgens reed hij plotseling en heel snel achteruit. Dit kan op paniek wijzen, maar ook op onkunde. De man was trouwens overtuigd van zijn eigen rijkwaliteiten. Hij wist echter niets van de basisregels voor het veilig werken met heftrucks. Hij wist zelfs niet van het bestaan van driewielige heftrucks, terwijl hij er nota bene zelf een reed.

 

Het bedrijf had de chauffeur geen veiligheidsinstructies gegeven. Men had zelfs niet de moeite genomen hem te wijzen op de op de heftruck geplakte sticker met beknopte veiligheidsregels. Zijn rijvaardigheid was niet onderzocht. De loodschef had hem enkel een paar minuten geobserveerd bij het opstapelen van pallets met een heftruck. Nieuwe werknemers kregen pas een heftruckopleiding wanneer zeker was dat ze zouden blijven. Intussen mochten die nieuwelingen gewoon met de heftrucks werken.

 

Een tweede en wellicht de belangrijkste oorzaak van het ongeval was het gebruik van het arbeidsmiddel. Dat was bepaald niet conform de gebruiksaanwijzing. De chauffeur had deze gebruiksaanwijzing niet eens gezien. Hij had zijn been buiten de cabine hangen, en een plotselinge beweging gemaakt.

 

De Arbeidsinspectie maakte een boeterapport op tegen het bedrijf. Het bedrijf had er niet voor gezorgd dat de hefttruck werd bestuurd door iemand met een specifieke deskundigheid, noch had het erop toegezien dat de heftruck op de juiste manier werd toegepast. (art. 7.17c, en art. 7.3 Arbobesluit). Het boetebureau legde het bedrijf een boete van 2700 euro op voor overtreding van artikel 7.3 van het Arbobesluit. Overtreding van de deskundigheidseis werd niet beboet, omdat deze niet de directe oorzaak van het ongeval was.

 

Reageer op dit artikel