artikel

Slordige werknemer

Geen categorie

Volgens de rechtbank heeft de werknemer de veiligheidsvoorziening niet benut. Dat de werknemer onervaren was en slechts korte tijd een opleiding had gekregen,vindt zij geen bijzondere omstandigheid waarmee de werkgever rekening had moeten houden. De rechtbank acht het echter wel relevant dat de werknemer kennelijk slordig was. De werknemer is immers juist ontslagen vanwege die slordigheid. Dat gebeurde met de toevoeging:‘Of jijzelf krijgt een ongeval,of wij door jouw toedoen’ . Dat de werkgever de werknemer nog enige tijd liet doorwerken siert hem, maar daarmee heeft hij hem wel zeer gevaarlijk werk laten verrichten, terwijl hij wist dat de medewerker erg slordig was. Hij vertrouwde hem het werk eigenlijk niet toe, zo blijkt uit het ontslag. Ofschoon de werkgever wist dat het werk gevaarlijk was en de werknemer slordig, heeft hij geen extra veiligheidsmaatregelen genomen. Hij had bijvoorbeeld toezicht kunnen laten houden op het juiste gebruik van de veiligheidsvoorzieningen, of de werknemer extra kunnen laten begeleiden. Daarom vindt de rechter dat de werkgever tekort is geschoten in zijn zorgverplichting. De Hoge Raad bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

 

De werkgever was het onder meer niet eens met het oordeel van de rechtbank dat hij extra veiligheidsmaatregelen had moeten treffen. Maar dat oordeel is niet zo gek. Het ging hier immers om een werknemer die ontslag was aangezegd juist omdat hij zo slordig was. De rechtbank vond dat in dat geval van een werkgever mag worden verwacht dat hij extra toezicht houdt of voor extra begeleiding zorgt. Bijvoorbeeld door in zo ’n situatie de werknemer, telkens als hij aan de slag gaat met straalwerkzaamheden, nog eens extra te attenderen op de veiligheidsmaatregelen.

 

(Hoge Raad,9 december 2005,LJN:AU6512)

 

Reageer op dit artikel