artikel

Sneller met het toetsenbord

Geen categorie

Toetsenbordaansturing is niet alleen interessant als preventiemiddel, maar het is ook een veel efficientere manier van werken. Bij muisgebruik gaat namelijk relatief veel tijd verloren aan het bedienen van de computer. Mensen bewegen de cursor continu over het scherm en wisselen steeds tussen toetsenbord en muis. Met het toetsenbord blijven beide handen juist op hun plaats. Mensen geven opdrachten met toetsencombinaties. De computer wordt zo veel directer aangestuurd en dat scheelt tijd.

 

Het efficiencyvoordeel van toetsenbordaansturing bleek overigens niet uit eerdergenoemd onderzoek. Dit heeft twee mogelijke oorzaken. Productiviteit is afhankelijk van routine; het kost minstens een aantal weken om dit op te bouwen. Ook hangt de efficiency af van de mate waarin het toetsenbord wordt gebruikt. Een geoefend persoon kan programma’s als Word en Outlook zeker voor 80 procent met het toetsenbord bedienen.

 

Ondanks de voordelen wordt toetsenbordaansturing op dit moment nauwelijks gebruikt. Weinig mensen zijn zich bewust van het alternatief voor de muis. Ze denken dat ze allerlei ingewikkelde toetsencombinaties uit het hoofd moeten leren, maar dat valt mee. Toetsenbordaansturing is gebaseerd op een aantal logische principes, die met wat inzicht eenvoudig te leren zijn.

 

Verantwoord werken is niet uitsluitend een kwestie van technologie. Hoe beeldschermwerkers met hun middelen omgaan is minstens zo belangrijk. Toetsenbordaansturing is hiervan een goed voorbeeld. De computer anders bedienen, leidt tot minder spierbelasting en meer efficientie. Dit kan helpen om te komen tot een lager ziekteverzuim en een hogere productiviteit.

 

Probeer het zelf

 

Twee voorbeelden ter illustratie. Druk in Microsoft Word op de Alt-toets. Met deze toets activeert u de menubalk; de menukeuze Bestand licht op. U ziet nu onder iedere menukeuze een onderstreepte letter. Druk op ‘X’ om de menulijst Extra te openen en vervolgens op ‘W’ om de functie Woorden tellen uit te voeren. Dit werkt exact hetzelfde in de meeste programma’s en u hoeft er niets voor uit uw hoofd te leren. Dat geldt ook voor veel sneltoetsen. Met Ctrl + P print u bijvoorbeeld een document. De ‘P’ van print. Logisch, als u het eenmaal weet.

 

 

Meer informatie:

 

www.mantrix.nl

 

 

Reageer op dit artikel