artikel

Sportblessures

Geen categorie

Volgens de werkgever heeft de chauffeur zijn arbeidsongeschiktheid opzettelijk veroorzaakt. Dat geeft hem op grond van artikel 7:629 lid 3 BW het recht om de wettelijk verplichte loondoorbetaling stop te zetten. Daarnaast zou de chauffeur zijn arbeidsongeschiktheid door eigen schuld of toedoen hebben veroorzaakt. In die situatie ontslaat de cao de werkgever van de plicht om dan het loon bij ziekte aan te vullen. Daarom vindt de werkgever dat hij naast de wettelijk verplichte zeventig procent van het loon, niet ook nog eens de cao-verhoging hoeft te betalen.

 

Het hof kan zich niet vinden in de eerste stelling. Van opzet is geen sprake, omdat de werknemer niet de intentie heeft gehad om arbeidsongeschikt te worden. Daarvoor moet het echt gaan om het willens en wetens veroorzaken van ziekte, niet om het riskeren daarvan. Dus blijft de wettelijke verplichting om zeventig procent van het loon door te betalen bestaan.

 

Met de tweede stelling van de werkgever gaat het hof echter wel mee. De werknemer draagt volgens het hof verantwoordelijkheid voor zijn arbeidsongeschiktheid. Daarbij weegt het sterk mee dat de werknemer al vaak langdurig arbeidsongeschikt is geweest, en dat de werkgever hem nadrukkelijk heeft verzocht te stoppen met voetballen. Daarmee is de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door eigen schuld. Het hof verklaart de betreffende uitzondering uit de cao van toepassing. De werkgever hoeft de aanvulling op het loon niet te betalen en kan zich beperken tot de wettelijk verplichte zeventig procent.

 

Dit is de eerste keer dat de rechter een uitspraak doet over de verantwoordelijkheid van werknemers bij hun vrijetijdsbesteding. Het beoefenen van een risicovolle sport of andere activiteit wordt hiermee voortaan als iemands eigen verantwoordelijkheid beschouwd. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de werknemer in dit geval herhaaldelijk was gewaarschuwd, en ook al vaak langdurig was uitgevallen. Bovendien is hier de cao voor de transportsector van toepassing; voor andere cao’s kunnen afwijkende afspraken gelden.

 

Gerechthof Arnhem, 27 juni 2006

 

Reageer op dit artikel