artikel

Stuur met positieve aandacht

Geen categorie

Een eerste stap is dus positief gedrag stimuleren. Werk aan het veiligheidsbewustzijn van medewerkers. Om ze er vervolgens toe te bewegen zo veel mogelijk gevaarlijke situaties te melden, blijkt positieve aandacht een goed middel. Bij MCFE kreeg de afdeling die de meeste gevaarlijke situaties wist te melden, een taart. De kwalitatief beste melding werd beloond met een t-shirt. Dit leidde tot evenveel meldingen (140) in een kwartaal van 2008 als in het gehele jaar daarvoor(137). Aandachtspunten vooraf bij een toename van meldingen zijn capaciteit en een correcte follow-up. Geloofwaardigheid is belangrijk: afspraken moeten binnen de gestelde termijnen (kunnen) worden nagekomen.

 

Een compliment of beloning geeft positieve energie, ook in de werksituatie. Positieve opmerkingen blijven bovendien beter hangen. De werkhouding van medewerkers verbetert en dat maakt ze weer ontvankelijker voor regelgeving. Positieve aandacht is daarmee een ideaal sturingselement.

 

MCFE deelde beloningen uit voor het dragen van gehoorbescherming. Voor de start van het VAV-programma droeg slechts 15 procent van de medewerkers oordoppen op de werkvloer. Door de positieve aandacht liep dit binnen een jaar op naar 80 procent. Tijdens fase twee (onveilig gedrag afremmen) steeg het percentage nog eens naar 94.

 

Gedragsverandering is op verschillende manieren tot stand te brengen: door mensen te confronteren met foto’s of filmmateriaal over calamiteiten, door trainingen, voorlichtingsbijeenkomsten of artikelen in het bedrijfsblad. Toezien op naleving en de medewerker positief aanspreken helpen daarbij. Toch blijkt gedragsverandering vaak van korte duur.

 

Aangeleerde tiltechnieken worden snel losgelaten, behalve als medewerkers die zelf willen toepassen om hun fysieke klachten te reduceren. Blijvende gedragsverandering lukt dus alleen als de medewerker het zelf wil. Gemeenschappelijke belangen benoemen, zoals gezondheidseffecten, zorgt dat medewerkers het nut van bepaald gedrag inzien. Voorbeeldgedrag van de arbo-adviseur en de leidinggevende helpt natuurlijk ook.

 

Het aantal verzuimongevallen bij MCFE is sinds 2003 met de helft teruggebracht. In juli 2008 staat de teller op een kwart van 2007. Dit lukte alleen door een gedragsverandering in de hele organisatie te bewerkstelligen. Essentieel daarbij is ondersteuning van het management, dat bewust mogelijkheden creeert voor zo’n gedragsomslag en een beetje creativiteit niet schuwt. Een lerende arbo-adviseur en een lerende organisatie zijn daarnaast onmisbare uitgangspunten voor succes.

 

Reageer op dit artikel