artikel

T-biljet met rodevlaggenvragen

Geen categorie

Mooi allemaal, maar toch … de kritiek op My Medical Coach ligt voor de hand. Als ik 39 graden koorts heb, wil ik niet eens mijn bed uitkomen, zeker niet voor een vragenlijst over mijn priveproblemen. En al helemaal niet als ik de indruk krijg dat mijn werkgever mij wil controleren – of als het hem er alleen om gaat om een zo groot mogelijke barriere voor me op te werpen, zodat ik me niet ziek meld. Bovendien vraag ik me af hoe het staat met mijn privacy.

 

Dapper zei dat hij de werkgever ‘een objectieve reden voor het verzuim’ wilde geven. Maar het is zeer de vraag of de werkgever daar een objectief beeld van hoort te krijgen.

 

Om te beginnen met die 39 koorts: in zulke gevallen blijkt My Medical Coach flexibel.

 

Dapper: ‘Als u gewoon een griepje hebt, krijgt u hoogstens zes vragen. Bovendien hoeft u die niet per se om 9.00 uur ’s ochtends in te vullen. Dat kan ook later, als u zich beter voelt. Ziek is ziek. We zijn er niet om dat te controleren.’

 

Dapper misschien niet, maar hoe zit het met zijn klanten? Daaronder bevinden zich veel retailbedrijven. Die hebben vaak weinig mensen in dienst en kunnen die weinigen dus moeilijk een dagje missen. Zouden die My Medical Coach niet vooral gebruiken om de verzuimdrempel te verhogen – en om wel te controleren?

 

Dapper wil het niet helemaal uitsluiten. ‘Je hebt er natuurlijk altijd medewerkers bij die de zaak zitten te flessen, en zwart of grijs verzuimen.

 

Die moeten nu de lijst invullen. Als ze dan onwaarheden verkondigen, ligt dat vast in de rapportage. Dat werpt een barriere op. En bovendien: als hun verhaal niet consistent is met de latere versie bij de arbodienst, hebben ze een probleem.’ Maar Dapper gelooft niet dat speciaal retailorganisaties gespitst zijn op dit drempeleffect. ‘In de retail zie je veel platte organisaties. Die kunnen snel schakelen, beslissingen nemen. Vandaar dat ze snel bij ons aankloppen. Maar binnenkort gaan we ook aan het werk voor grote organisaties.

 

We zijn nu bijvoorbeeld in gesprek met een grote verzekeringsmaatschappij.’

 

HEMA

 

My Medical Coach kwam de afgelopen maanden in het nieuws door een succesvolle proef bij het warenhuis Hema.

 

Daar daalde de ziekteperiode van 11,4 naar 4,6 dagen. Bovendien meldden sommige franchiseondernemers dat het aantal ziekmeldingen eveneens omlaag ging – waarschijnlijk omdat de vragenlijsten een drempel opwerpen.

 

 

Een derde kritiekpunt dan: de privacy. Handelt My Medical Coach in strijd met de richtlijnen van dat College Bescherming Persoonsgegevens?

 

Lees het rapport De zieke werknemer en privacy: ‘De werkgever mag niet informeren naar de aard en oorzaak van de ziekte. De werknemer mag hierover zwijgen indien de werkgever er toch naar informeert.’ Dit toont het kromme van de Nederlandse wetgeving, vindt Dapper. ‘Want zo’n werkgever heeft ook te maken met de Wet verbetering poortwachter. En die schrijft weer voor dat je mensen zo snel mogelijk moet re-integreren. Hoe doe je dat als je niet eens weet wat er met hen aan de hand is?’ Vragen mag altijd, meent hij. ‘Mensen mogen mij vragen wat ze willen, ook mijn pincode. Ik geef daar alleen geen antwoord op. Maar dat is wat anders dan werknemers die niet willen antwoorden op de vraag wat hen mankeert.

 

Dan zou je zelfs kunnen zeggen dat ze niet willen meewerken aan hun re-integratie.’

 

Ook de medewerkers zelf snappen dat, meent Dapper. ‘Een bedrijf dat met ons in zee gaat, moet eerst een instemmingverzoek voorleggen aan de or. En wat denk je? Er was geen or die tegen was. Geen wonder, want wat gebeurt er als een werkgever niet genoeg doet tegen RSI? Dan krijgt het bedrijf te maken met schadeclaims.’

 

Bovendien, volgens Dapper biedt zijn systeem ook voordelen voor de medewerkers. Want die kunnen wel denken dat ze alleen een koutje hebben opgelopen, maar misschien is er meer aan de hand. Dapper wijst op de zogenoemde ‘rodevlaggenvragen’ in de lijst. ‘Stel dat jij een vraag krijgt als ‘Bent u de laatste twee weken meer dan drie kilo kwijtgeraakt zonder te dieten?’ Vul je daar ‘ja’ op in, dan zal het systeem de rest van je antwoorden niet eens meer registreren. Want dat is een dermate verontrustend symptoom dat je als de wiedeweerga naar een dokter moet. Dat zal er dus ook uitrollen als advies. Zoals ik al zei: het gaat ons vooral om signaleren van de ernstige klachten.

 

Inderdaad ja: net als de artsen in M.A.S.H.’

 

info

 

Kijk voor meer informatie op

 

Reageer op dit artikel