artikel

Transportband

Geen categorie

De oorzaak van het ongeval bleek voor een belangrijk deel te liggen in de productielijn. Die was door de technische dienst van het bedrijf ontworpen en door een bedrijf geconstrueerd. De productielijn was CE-gemarkeerd en voldeed dus aan de fundamentele veiligheidseisen. Hij was in een rechthoekige vorm opgesteld. In het midden van dit vierkant was een open ruimte met een lijmreservoir. Om dit bij te kunnen vullen moesten de werknemers twee keer per dag gebukt onder de productielijn doorlopen. In de open ruimte en onder het bedieningspaneel van de transportband was een opening. Deze opening was ongeveer 13 cm breed en 15 cm hoog, net groot genoeg om er een arm door te kunnen steken. De afstand van de opening tot het bevestigingspunt van het tandwiel was 30 cm. Door de aanwezigheid van de opening bestond er knel-, plet- en snijdgevaar. De transportband was niet voorzien van voldoende afscherming of een andere veiligheidsvoorziening om deze gevaren te voorkomen.

 

Opvallend was dat het bedrijf een paar maanden voor het ongeval een werkplekonderzoek op de afdeling had gedaan, overigens zonder de medewerkers van de afdeling daarbij te betrekken. De onderzoekers hadden de opening over het hoofd gezien.

 

Zij zagen eveneens over het hoofd dat de betreffende medewerkster van een opgeruimde werkplek hield en daarom telkens de snoepjes opraapte die onder de productielijn vielen. Ze verklaarde dat ze daarop nooit was aangesproken, hoewel zij dit jaar in jaar uit had gedaan.

 

De Arbeidsinspectie maakte een boeterapport op voor het onvoldoende afschermen van de bewegende delen van een arbeidsmiddel (overtreding artikel 7.7 van het Arbeidsomstandighedenbesluit). Daarop legde het boetebureau het bedrijf een boete op van ruim 5.000 euro.

 

Daarmee gaf de boeteoplegger geen gehoor aan het pleidooi van het bedrijf om de eigen verantwoordelijkheid van de werkneemster mee te wegen bij het vaststellen van het boetebedrag. Volgens het bedrijf trof de vrouw ook enige blaam voor het ongeval: zij had immers zonder enige aanwijzing door het bedrijf en uit eigen beweging ‘een volkomen onlogische handeling’ verricht door haar arm in een draaiende machine te steken.

 

Reageer op dit artikel