artikel

Vage instructie kost geld

Geen categorie

De Arbeidsinspectie tilt zwaar aan de eerder genoemde opmerking van de bedrijfsleider over het bellen van de leverancier. Uit verklaringen blijkt dat de magazijnchef en de monteur dit helemaal niet als een verbod hebben gezien. Het was ook niet duidelijk wie de leverancier zou gaan bellen. De Arbeidsinspectie legt daarom een boete op van ruim 4000 euro wegens overtreding van artikel 7.5 tweede lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Daarin staat dat reinigingswerkzaamheden pas mogen worden uitgevoerd als het arbeidsmiddel is uitgeschakeld.

 

De werkgever is het niet eens met de gang van zaken. Hij schrijft in zijn bezwaarschrift dat het slachtoffer op eigen initiatief en tegen de opdracht in verder is gegaan met de hogedrukreiniger. Dit nadat de bedrijfsleider opdracht had gegeven van de machine af te blijven.

 

Volgens de bezwaarcommissie heeft de bedrijfsleider of de magazijnchef echter nooit gezegd dat de stekker van de machine uit het stopcontact moest worden gehaald. Ook heeft de bedrijfsleider het slachtoffer niet expliciet verboden om nog aan de hogedrukreiniger te komen. En geboden en verboden moeten duidelijk en ondubbelzinnig zijn.

 

Het bedrijf heeft daarom niet voldaan aan lid 10 van artikel 16 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, waarin is bepaald dat de werkgever en de werknemers verplicht zijn tot naleving van de voorschriften en geboden.

 

Het boetebureau stuurt het bedrijf daarom een nieuwe beschikking met hetzelfde bedrag.

 

Reageer op dit artikel