artikel

Vallen in de bouw

Geen categorie

Op een zeker moment ziet de man beneden dat de man in de dakgoot zijn rug naar hem heeft toegekeerd. Hij concludeert, wat later blijkt ten onrechte, dat de slede leeg is. Hij loopt naar de bedieningskast en stuurt de lift naar beneden. als hij even later weer naar boven kijkt, ziet hij de slede naar beneden komen en zijn collega uit de dakgoot vallen. Het slachtoffer heeft klaarblijkelijk op het moment dat de slede naar beneden werd gestuurd een zak van de bak willen pakken. Hij verloor hierbij zijn evenwicht en viel vervolgens van een hoogte van negen meter. Het slachtoffer is korte tijd na de val overleden

 

Duidelijk is dat ook in dit geval weer onverantwoorde risico’s zijn genomen. Tijdens het onderzoek bleek dat men in het recente verleden regelmatig de ladder lift had gelost vanuit de dakgoot. Men deed het op deze, onveilige, manier zonder gecorrigeerd te worden. Er waren geen instructies gegeven voor het werken op hoogte, noch was er sprake van enig toezicht. Men werkte zonder een uitvoerder en werd vanaf het kantoor aangestuurd.

 

Op de dag van het ongeval wisselden de werknemers van taak en stonden om toerbeurt in de dakgoot. Een van de drie jonge werknemers onderkende het risico, en gaf vlak voor het ongeval aan niet meer in de dakgoot te willen staan.

 

Een dergelijk tragisch ongeval kan alleen worden voorkomen door bij de planning van het werk ook rekening te houden met de veiligheidsaspecten. Om het valgevaar te voorkomen hadden ze bijvoorbeeld met een rolsteiger moeten werken en een veiligheidsgordel met een vanglijn moeten dragen. Bovendien moeten de werknemers goed worden geinstrueerd. Een uitvoerder moet ook regelmatig controleren of ze ook daadwerkelijk veilig werken. In het bijzonder geldt dit voor een dergelijk ploegje onervaren bouwvakkers.

 

Omdat er geen maatregelen genomen waren om het vallen van hoogte te voorkomen, werd het bedrijf een boete aangezegd op basis van artikel16, lid 1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het praktijkblad Veiligheid volgt nauwkeurig de actuele juridische ontwikkelingen in relatie tot het brede

 

Reageer op dit artikel