artikel

Valpartij

Geen categorie

De werkneemster werkte als thuishulp en verrichtte werkzaamheden bij mensen thuis. Zij fietste van de ene client naar de andere. De werkgever beschouwde de tijd die ze daarvoor op het stalen ros zat als werktijd die hij uitbetaalde. Als de vrouw tijdens werktijd op de openbare weg valt, vordert zij in eerste instantie een schadevergoeding van de werkgever op basis van artikel 658 boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (7:658 BW). Daarnaast meent zij dat de werkgever in het kader van goed werkgeverschap verplicht is de schade te vergoeden, volgens artikel 611 boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (7:611 BW).

 

De rechtbank en het Gerechtshof honoreren de claim van de werkneemster. Zij achten artikel 7:658 BW echter niet van toepassing op het fietsen van de ene naar de andere werkplek. Hoewel het fietsen in het kader stond van de uitoefening van de werkzaamheden, viel het niet binnen het gezagsgebied van de werkgever. Dit betekent echter niet dat de werkgever niet aansprakelijk is. Integendeel. Hij had als goed werkgever een adequate voorziening moeten treffen voor ongevallen of de werkneemster uitdrukkelijk moeten waarschuwen dat er geen voorziening was getroffen en zij geacht werd zelf een dergelijke voorziening te treffen. Omdat de werkgever dit alles heeft nagelaten is hij aansprakelijk voor de schade van de werkneemster.

 

Deze uitspraak vormt een goede samenvatting van de geldende rechtspraak voor situaties waarbij de werkzaamheden zich onder werktijd maar buiten het gezichtsveld van de werkgever afspelen. Bijvoorbeeld bij reizen van de ene naar de andere werkplek, of vanaf huis naar de werkplek. De werkgever kan geen invloed uitoefenen op de wijze waarop deze activiteiten moeten worden uitgevoerd. Hij kan dus geen ‘gezag’ uitoefenen zoals het Gerechtshof stelt. Dat wil niet zeggen dat de werkgever geen enkele verantwoordelijkheid draagt. Zoals in deze uitspraak is hij verplicht een voorziening te treffen om de gevolgen van een eventueel ongeval te compenseren. Daarbij wordt in de rechtspraak meestal gedacht aan een adequate schadeverzekering. Laat de werkgever dit na, dan schendt hij niet de zorgplicht van artikel 7:658 BW, maar is hij aansprakelijk voor de schade van de werknemer op grond van goed werkgeverschap, zoals bedoeld in artikel 7:611 BW.

 

Gerechtshof te Den Haag, arrest d.d. 12 januari 2007, niet gepubliceerd

 

Reageer op dit artikel