artikel

VAN AUTOAMBULANCE IN AMBULANCEAUTO

Geen categorie

Het hof stelt in het hoger beroep vast dat Pieterse op de bewuste dag dienst deed als nooddienstmedewerker. Daarom mocht hij dus de ambulance gebruiken om van en naar zijn huis te rijden. Dus kon in dit geval ook het woon-werkverkeer tot de werkzaamheden gerekend worden. Op de werkgever rust dan ook op grond van artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek de verplichting om te zorgen dat de auto voldoende veilig was in het verkeer.

 

In het proces is komen vast te staan dat de autoambulance niet was voorzien van autogordels.

 

Daarmee is de werkgever tekortgeschoten in zijn zorgplicht. Nu is het wel zo dat het aanbrengen van autogordels in 1998 nog geen wettelijke verplichting was. Maar vanaf het begin van de jaren negentig was men er algemeen van overtuigd dat het gebruik van autogordels nuttig en wenselijk was.

 

Dat er ook geen airbag in de auto zat, is de werkgever niet aan te rekenen. Die zijn ook nu nog niet verplicht gesteld.

 

Maar in dit geval is het onvoldoende aannemelijk dat het ontbreken van autogordels tot het letsel van Pieterse heeft geleid. Op de rijksweg heeft hij met behoorlijke snelheid een inhaalmanoeuvre ingezet en daarbij de (lage) snelheid van de voor hem rijdende vrachtwagen volstrekt verkeerd ingeschat.

 

Daardoor heeft hij de vrachtwagen schuin van achteren geraakt, heeft vervolgens de macht over het stuur verloren en is tegen de vangrail geslagen, waardoor de cabine van de ambulance als het ware geplet werd. Dit zou ook gebeurd zijn als de werknemer autogordels had gedragen.

 

Daarom acht het hof de werkgever niet aansprakelijk op grond van zijn zorgplicht op basis van artikel 7:658 BW. Maar het hof acht de werkgever wel aansprakelijk op grond van goed werkgeverschap van artikel 7:611 BW.

 

Immers, het woon-werkverkeer van Pieterse, die op de bewuste dag nooddienst had en daarvoor ook telefonisch bereikbaar was, moet, zoals eerder aangegeven, als werkverkeer worden aangemerkt. Van de kant van Pieterse was er volgens het hof geen sprake van opzet of bewuste roekeloosheid.

 

Pieterse heeft wel een uitkering gekregen op grond van de collectieve ongevallenverzekering van het bedrijf. Maar de hoogte van de verzekeringsdekking is, gezien de risico’s van deelname aan het verkeer in dienstbetrekking, te gering om te kunnen concluderen dat de werkgever daarmee aan zijn verplichtingen als goed werkgever heeft voldaan. De werkgever wordt daarom veroordeeld tot vergoeding van de schade. De hoogte van het bedrag zal later worden vastgesteld.

 

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 17 april 2007, JAR 2007, 209

 

Reageer op dit artikel