artikel

Veel geluk op het internet

Geen categorie

Laten we eens een specifiek onderwerp bij de kop pakken dat ook een rol speelt bij het geluk: de leeftijd. Het komt nadrukkelijk terug in meerdere berichten en onderzoeken. Volgens een onderzoek van de FNV uit 2003 hebben vooral jongeren lol in het werk. Opvallend aan de jongere doelgroep is dat zij de enige leeftijdsgroep is die geld niet het allerbelangrijkst vindt. Werknemers onder de 25 jaar vulden vaker ‘sfeer’ in (65%) dan ‘salaris’ (53,7%). Voorts blijkt uit het onderzoek dat jongeren vaker met plezier naar hun werk gaan dan andere leeftijdsgroepen. Van de jonge werkers gaat 94% fluitend naar de werkplek, van de werknemers boven de 55 is dat nog maar 59%.

 

Dat wat betreft de jongeren. Maar hoe varen oudere werknemers op de schaal van geluk? Dat is onder meer uitgewerkt door de Taskforce Ouderen en Arbeid in haar rapportage ‘Van geluk gesproken’. Goed rekening houden met gevoeligheden rond langer blijven werken is een kernpunt van dit advies. Voor langer doorwerken blijken waardering en respect goede verleiders – oftewel: geluksfactoren – voor medewerkers. In navolging daarvan subsidieerde de Taskforce tientallen projecten, waaronder het leeftijdsbestendig maken van een aantal functies in de zorg-, mode- en wonenbranches.

 

Link: www.ouderenenarbeid.nl

 

Om de geluksfactor te benadrukken heeft uitzendorganisatie Randstad in 2005 zelfs een speciaal onderzoek gedaan: Het geluk van werkend Nederland. Eenzelfde onderzoek verrichtte de organisatie in 2000 en 2003. Een opvallend verschil tussen die eerste twee onderzoeken is dat mensen in 2003 gelukkiger waren dan tijdens de millenniumwisseling (rapportcijfer 7,1 in plaats van 6,6 in 2000), terwijl de economische recessie in volle gang was.

 

Maakt geld dan echt niet gelukkig? Nee, mensen zijn de afgelopen jaren niet gelukkiger geworden, ondanks een hoger inkomen wereldwijd. Dat stelde Nobelprijswinnaar (economie) Daniel Kahnemann in juli 2006 in het wetenschappelijke tijdschrift Science. Maar, zo stelt hij, mensen worden wel gelukkiger als hun loon ten opzichte van anderen stijgt. Dat dan weer wel!

 

Wellicht minder gezaghebbend dan het werk van een Nobelprijswinnaar is een FNV-onderzoek uit 2003 dat stelt: wie durft te zeggen dat geld niet gelukkig maakt, heeft het mis. De belangrijkste voorwaarde voor de ideale baan is namelijk een goed salaris. Bijna de helft van de werknemers noemt het salaris als voorwaarde voor de ideale baan, in reactie op de drie belangrijkste elementen van een droombaan. Maar… dat salaris als belangrijkste factor wordt genoemd voor een ideale baan, wil volgens de vakcentrale niet zeggen dat loon het plezier bepaalt. Het verschil tussen tevredenheid en ontevredenheid blijkt vooral in de opleidingsmogelijkheden, de werktijden en mate van uitdaging te liggen. Kortom, geld maakt niet gelukkig. Maar het helpt wel…

 

Het klinkt als een fantastische baan en dat is het waarschijnlijk ook. Ruut Veenhoven is populair gezegd professor in het geluk, aan de Rotterdamse Erasmus universiteit. Daarnaast is hij directeur van de wereldwijde geluksdatabase en het redacteur van het Journal of Happiness Studies. Veenhovens database vermeldt onder meer het gemiddelde geluk van Nederlanders, dat tussen 1973 en 2005 jaarlijks is gemeten. Het gemiddelde cijfer schommelt, op een schaal van 1-4, tussen 3,2 en ruim 3,4. Afgezet op een schaal van 1-10 is dat een dikke zeven. Een prachtig gelukscijfer, zelfs het hoogste ten opzichte van andere landen. Zo scoort Roemenie bijvoorbeeld een gemiddelde van 2,1, Verenigde Staten 3,34 en China 2,67 (voor wat het waard is met drie onderzoeken van 1997 tot 2005).

 

Naar het schijnt, maakt het bezig zijn met geluk ook gelukkig. Is Veenhoven dan misschien de gelukkigste mens op aarde? Of is dat wellicht de beroemde Amerikaanse psycholoog Martin Seligman? Hij schreef een besteller met de titel Gelukkig zijn kun je Leren, en hij gelooft stellig in het effect van positieve psychologie. Een andere kandidaat voor de titel ‘gelukkigste mens’ is de Utrechtse hoogleraar Arnold Bakker. Werken leidt tot diep geluk, tot enthousiasme en existentiele zingeving, zegt hij op intermediair.nl. Op tal van bijeenkomsten verkondigde hij de afgelopen jaren zijn boodschap: Weg met het gejeremieer over burnout, werkstress en ziekteverzuim. Werken is leuk en werken is goed voor de mens.

 

Een laatste naam die regelmatig op het internet opduikt in relatie tot geluk is die van de Nijmeegse hoogleraar psychologie Roos Vonk. Zij doet ook regelmatig onderzoek naar geluk en werk. Vonk onderscheidt drie psychologische basisbehoeften: bekwaamheid, verbondenheid en autonomie/zelfbepaling. Van dit trio is verbondenheid met anderen het belangrijkst. Daarnaast stelt ze dat mensen die op hun werk bepaalde doelen proberen te bereiken, zich een stuk beter voelen dan werknemers die vooral ongewenste zaken willen vermijden. Het gelukkigst worden mensen die dingen doen omdat ze het echt willen en er plezier aan beleven.

 

Link: http://www2.eur.nl/fsw/research/veenhoven/index.htm

 

Geluk wordt ook veel gekoppeld aan plezier en lol in het werk In 1999 lanceerde de vakcentrale FNV de campagne ‘En? Nog gelachen vandaag?’. In dat geval was werkdruk de directe aanleiding tot deze campagne, die onder meer bestond uit advertenties, posters en ansichtkaarten. Oftewel, het ongeluk werd aangepakt om tot meer geluk te komen.

 

Op 1 mei 2006, de dag van de arbeid lanceerde de CNV de website www.cnvplezierinwerk.nl. Het vakverbond besteedt een jaar lang aandacht aan dit thema. De site geeft toegang tot de nieuwste onderzoeken en het laatste nieuws rond Plezier in Werk. Ook is het mogelijk een bijdrage te leveren aan de vraag: wat geeft jou plezier in het werk? Werk als bron van plezier en zingeving staan volgens de CNV centraal. Bevorderen van plezier is de doelstelling. Naast de site komt dit streven in 2006 tot uiting door letterlijk in gesprek te gaan met werknemers in Nederland, door eigen onderzoek en via bijeenkomsten, workshops en scholing.

 

Dat Nederland nadrukkelijk bezig is met het vinden van het ‘ware geluk’ blijkt ook uit twee congressen en een symposium, die opduiken via Google. Het ene congres vond plaats op 10 juni 2005 in Utrecht, waar veertien sprekers de rol van geluk verkenden in de samenleving en in het bijzonder in organisaties. Het andere congres ‘Geluk in Uitvoering’ volgt op 24 november 2006 en wordt georganiseerd door bureau Schouten & Nelissen. Op de website www.loopbaan.nl zeggen de coordinatoren ‘Je ziet dat geluk een issue is geworden op allerlei terreinen van werken en leven. Maar op het congres richten we ons alleen op werksituaties. Het is geen geitenwollensokkengedoe. Het is niet marginaal of soft. Geluk moet ook op de politieke agenda komen.’ De congresinformatie belooft verder het volgende: ‘Uit onderzoek blijkt verband te bestaan tussen positieve emoties op het werk en effectiviteit in werken en besluitvorming. Plezierig werken levert dus geld op.’ Etcetera.

 

Ten slotte nog het symposium ‘Welvaart, welzijn en geluk’, dat op 10 maart 2006 plaatsvond in vakbondsmuseum De Burcht. Daar werd gesteld dat: ‘Ook onder sociale onderzoekers steeds meer aandacht komt voor het feit dat in welvarende landen als Nederland economische groei steeds minder de oplossing betekent voor tal van maatschappelijke problemen en steeds minder bijdraagt aan het welzijn en geluk van de bevolking. Tegelijkertijd lijkt de ‘verslaving’ aan economische groei eerder groter dan kleiner te worden. De vraag is derhalve hoe we de economische ontwikkeling zo vorm kunnen geven dat daarin niet langer de kwantitatieve doelstelling van de groei van het bruto binnenlands product, maar kwalitatieve doelstellingen ten aanzien van de kwaliteit van het bestaan centraal komen te staan.’

 

Links: www.ottonecongres.nl, www.schoutenennelissen.nl/default.asp?id=9300, www.deburcht-vakbondsmuseum.nl/symposia.html

 

Naast de FNV en Randstad, boog ook het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zich over de geluksvraag. Het FNV-onderzoek kwam al ter sprake, maar wat zijn de hoogtepunten van het Randstadonderzoek? Als heel belangrijke factoren worden genoemd: sociaal contact met de collega’s en een goede sfeer op de werkvloer. Ook de afwisseling in en de zelfstandigheid van een functie zijn belangrijk voor de meeste respondenten. Waarom vindt Randstad geluk belangrijk? De organisatie verwoordt het als volgt: ‘Het bedrijfsleven focust op dit moment op kostenreductie en verhoging van de productiviteit. Men moet echter niet uit het oog verliezen dat juist tevredenheid niets kost en indirect bijdraagt aan het bedrijfsresultaat. De productiviteit stijgt, het verloop en het verzuim nemen af.’

 

Dat wat betreft Randstad. Het CBS publiceerde naar aanleiding van onderzoek een bericht met de verheugende titel: ‘Wat een werkend mens gelukkig maakt’. De resultaten tonen tevreden Nederlandse werknemers. Bijna alle werkenden (92 procent) hebben regelmatig plezier in hun werk. De overgrote meerderheid van de mensen (85 procent) vindt de sfeer op hun werk meestal goed. ‘Ik ben trots op het werk dat ik doe’, stellen zeven van de tien werknemers. Verder geldt: hoe kleiner het bedrijf waarbij men in dienst is, hoe gelukkiger de werknemers zijn; hoe hoger de functie in de organisatie, hoe gelukkiger de werknemers zijn; tweederde van de werknemers ervaart de omgang met collega’s als positief en vindt het prettig om aan zijn werkgever verbonden te zijn; zeven van de tien werkenden zijn tevreden over hun salaris.

 

Link: www.randstadmobiliteitsdiensten.nl/content/download/randstad/onderzoek/geluksonderzoek-2005.pdf

 

Goed, we weten nu het een en ander van geluk. Maar gelukkiger worden is uiteindelijk iets dat we zelf moeten doen. Niet voor niets richten verschillende trainingen en cursussen zich op het in balans brengen van de cursisten. Wat alle bureaus die geluk beloven gemeen hebben, is dat ze je willen laten inzien waar je ongelukkig mee bent. En dat ze je allemaal adviseren te gaan doen wat je graag wilt doen, uitgaand van je eigen kracht.

 

Het moge duidelijk zijn: er is op het internet een enorme hoeveelheid informatie te krijgen over geluk in al zijn factoren. Zoveel zelfs dat je je bij het meewegen van al die factoren eerder ongelukkig gaat voelen dan gelukkig. De conclusie dat geluk persoonlijk is, lijkt echter als algehele conclusie overeind te blijven. Kortom, wie zijn geluk zoekt op het internet staat een lange, onzekere en vooral eenzame reis te wachten. De opstap daarentegen is eenvoudig: http://geluk.startpagina.nl/. Veel geluk!

 

Gelukstests

 

Wie zichzelf wil testen op geluk, doet er goed aan meer dan een test af te werken. Waarom? Omdat iedere test ingaat op verschillende onderdelen die het geluk op het werk bepalen. De ene keer staat eigenwaarde centraal, dan weer de organisatiegraad of zelfontplooiing. Veel tests koppelen geluk overigens aan (de afwezigheid van) stress.

 

Stressmonitor

 

Hoe gaat het met u? Zo luidt de naam van een overzichtelijke zelftest op Loopbaan.nl. In veertig vragen met steeds vijf antwoordmogelijkheden op de schaal van ‘niet mee eens’ tot ‘geheel mee eens’ krijg je het in de stressmonitor voor de kiezen. De test gaat in op contact met collega’s, organisatievermogen, omgang met problemen, lichamelijke en geestelijke gevoelens. En tja, de vragen zijn best confronterend.

 

http://www.loopbaan.nl/site/Test%20jezelf/Stressmonitor.aspx

 

Veel Geluk!

 

Sneller klaar is een test die je in vijftien vragen door de mangel haalt. Door het geringe aantal vragen is de betrouwbaarheid beperkt, maar de test levert wel snel individuele inzichten op. http://www.carienkarsten.nl/geluk/result.asp

 

Happytest

 

Deze test onderzoekt de balans tussen werk en prive. Dat gebeurt in drie stappen: inventarisatie persoonlijke behoeften, toetsen prive-situatie en toetsen werksituatie. Het eerste deel van de test doorlopen, gaat lekker snel door de standaardreactie op trefwoorden. Daarna volgen twee reeksen stellingen. Goed aan de test is dat de uitslag handvatten biedt om je geluk te verbeteren.

 

http://happytest.duojob.nl/

 

 

Reageer op dit artikel