artikel

Veiligheid als anker

Geen categorie

Het kwantificeren van het veiligheidsklimaat met de Barometer Veiligheidsklimaat®, O-meting (zie figuur 1) vond plaats in een tijdsbestek van een halve dag, met interviews en observaties. De resultaten vormen de input voor een praktijkgerichte sessie in de middag, gericht op het overbrengen van basiskennis over veiligheidscultuur. Steekwoorden daarbij waren onder meer gedragsbeinvloeding, managementstijlen, communicatie, verandermanagement en interventietools.

 

Figuur 1: Barometer veiligheidsklimaat Stolze (Q-meting)

 

 

Aan het eind van de dag was het bedrijf in staat om de te implementeren interventietools te selecteren en van daaruit een plan van aanpak op te stellen. Het bedrijf voerde de interventietools zelf uit. Bij Stolze waren dat:

 

1. nieuwsbrief met aankondiging (commitment);

 

2. zeepkistsessie: toespraak directeur (commitrnent en prioriteit);

 

3. aanspreekkaartjes voor managers van projecten (communicatie, gedrag);

 

4. veiligheidsregels in alle projectrnappen (competenties en communicatie);

 

5. meldingsformulier in alle projectrnappen (betrokkenheid);

 

6. werkoverleg inclusiefbehandeling meldingen (communicatie).

 

Twee maanden later volgde de effectmeting (zie figuur 2). Die laat duidelijk een verbetering zien van het veiligheidsklimaat:

 

– Het veiligheidsbewustzijn is verhoogd. Medewerkers hebben nieuwe activiteiten rondom veiligheid opgemerkt en hebben het gevoel dat deze activiteiten de veiligheid hebben verbeterd. Over het algemeen denkt men voor aanvang van het werk iets beter na over de risico’s.

 

– De communicatie rondom veiligheid is verbeterd. Veiligheid komt aan de orde in het werkoverleg. Medewerkers geven aan dat de aanwezige veiligheidsprocedures beter bruikbaar zijn.

 

– De betrokkenheid is verbeterd. Medewerkers voelen zich aangemoedigd om onveilige situaties te melden en ontvangen een uitnodiging voor vergaderingen over veiligheid.

 

– De veiligheid aan de gedragskant is verbeterd. Medewerkers geven aan nu minder af te wijken van veiligheidsregels dan voorheen.

 

– De prioriteit van veiligheid is iets toegenomen. Medewerkers hebben het gevoel dat de directie iets meer belang hecht aan veiligheid boven productie en kwaliteit dan voorheen.

 

Figuur 2: Barometer veiligheidsklimaat Stolze (l-meting)

 

 

De uitgevoerde interventietools hebben binnen Stolze een meetbare verbetering van het veiligheidsklimaat teweeggebracht. Maar voor een blijvende verandering in de veiligheidscultuur is meer nodig. Daarom volgt op het uitgevoerde kortetermijn-interventieplan ook een plan voor de lange termijn. Dit interventieplan biedt voldoende tools waarmee Stolze de komende jaren vooruit kan. Een kleine greep uit de aanbevelingen in dit plan:

 

 

Formeer een stuurteam om het cultuurproject drie jaar lang te sturen en bewaken.

 

– Stel werkgroepen samen (waarin alle lagen van de organisatie vertegenwoordigd zijn) die tools ontwikkelen, uittesten en borgen.

 

– Organiseer man{agementsessies om bewustzijn rondom veiligheidscultuur en -gedrag te ontwikkelen.

 

– Zet ondersteunende veiligheidsbewustzijnstrainingen op (eventueel met VCA-onderwerpen).

 

– Organiseer veiligheidsleiderschapstrainingen voor leidinggevenden (bijvoorbeeld over de psychologische achtergronden van gedragsbeinvloeding en motivatie).

 

– Maak successen zichtbaar en vier ze.

 

In een klein bedrijf heerst vaak een sterke veiligheidscultuur. Het MKB vormt een belangrijk onderdeel van de motor waar de Nederlandse economie op draait. Verbetering van de veiligheidscultuur heeft aantoonbaar een positieve weerslag op de attitude rondom gezondheid, welzijn, milieu, kwaliteit, efficientie, communicatie en meer belangrijke onderwerpen. Dat maakt veiligheid tot een betrouwbaar anker voor verbetertrajecten. Veiligheid is herkenbaar, voor veel mensen belangrijk en bovendien begrijpelijk. Het inzicht dat al deze aspecten met elkaar verbonden zijn, kan een prikkel vormen voor het MKB om zichzelf naar een hoger plan te tillen.

 

Info: Kijk op www.arbonieuwestijl.nl en www.denf.nl voor meer informatie.

 

Reageer op dit artikel