artikel

Verenigingen

Geen categorie

Actueel nieuws uit de vereniging voor bedrijfsartsen is te vinden op de openingspagina van de site van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Er staat veel informatie over de organisatie van de vereniging, de commissies, werkgroepen en de regionale kringen die actief zijn. De meest waardevolle rubriek bevat de leidraden en richtlijnen die de NVAB uitbrengt.

 

Deze beschrijft hoe bedrijfsartsen moeten handelen bij patienten met bepaalde klachten. Naast de richtlijn is over de meeste onderwerpen ook een document met achtergrondinformatie beschikbaar. Verder is er een samenvattingskaart die kort en overzichtelijk de belangrijkste diagnose en interventie noemt. Vaak zijn er hulpmiddelen als checklisten, informatiebrieven en een kennistoets.

 

De leidraden en richtlijnen worden geregeld geactualiseerd en er verschijnen jaarlijks verschillende nieuwe. Daarnaast verzorgt de vereniging publicaties over de positie van de bedrijfsarts en kennis en vaardigheden. Er is een handige digitale handwijzer beschikbaar waarmee de bedrijfsarts bij een gezondheidsklacht van een werknemer eenvoudig kan zien welke afspraken in de branche gemaakt zijn tussen werkgevers, werknemers en overheid en welke maatregelen in het arboconvenant zijn afgesproken om deze klachten te voorkomen of te verminderen.

 

 

Op het openbare deel van de site van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) zijn alle artikelen uit het ledeninformatieblad NVVK-info van de afgelopen zeventien jaar te downloaden. Dit blad verschijnt 5x per jaar en de site bevat dus een groot aantal artikelen. Maandelijks wordt op de site een samenvatting geplaatst van een uitspraak van rechterlijke instanties over arbeidsomstandigheden.

 

Deze staan in een archief, zodat inmiddels een flink aantal uitspraken beschikbaar is. Het leesvoer op de site is dan nog niet op. Ook de voordrachten die horen bij de nominaties voor de jaarlijkse NVVK-prijs, zijn op de site te vinden, evenals de papers van voordrachten van recente congressen. Handige hulpmiddelen staan bij Publicaties, zoals het Handboek Arbeidsmiddelen van Arbouw, een checklist gezondheidsrisico’s voor een werkgever met een werknemer en een Leidraad RIE-toets.

 

Hoewel wat verouderd, zijn de technische oplossingen uit de oude P-bladen wellicht nog bruikbaar: op de site is hierover veel terug te vinden. Verder is er uiteraard informatie over de vereniging en worden de verschillende basisgroepen voorgesteld waarin de deskundigen hun informatie uitwisselen.

 

Op de openingspagina staat ook recent nieuws voor de doelgroep.

 

 

De Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiene (NVS) is vooral een wetenschappelijke vereniging. De site licht de doelstellingen en activiteiten uitgebreid toe. De vereniging heeft een groot aantal publicaties uitgegeven.

 

Deze zijn voor leden gratis, maar andere geinteresseerden moeten ze bestellen via de site. Voor ongeveer tien euro zijn de meeste publicaties wel te krijgen. Nog niet alle rubrieken op de site zijn gevuld. De Frequently Asked Questions zijn leeg en twee van de drie afdelingen bieden geen (actuele) informatie.

 

De rubriek Artikelen geeft achtergrondinformatie over stralingstoepassingen in de radiotherapie en de industrie. De meeste informatie in deze rubriek gaat overigens over niet-ioniserende straling. Van recente uitgaven van dit blad is op de site alleen de inhoudsopgave op te vragen. Alle recente wettelijke regelingen op het gebied van stralingsveiligheid zijn wel beschikbaar op de site en staan hier overzichtelijk bij elkaar. Er worden op verschillende plaatsen in het land cursussen stralingshygiene gegeven. Een overzicht van deze cursussen is op de site te vinden.

 

 

Meer websites over dit onderwerp zijn te vinden in de Webgids Arbeidsomstandigheden (arbo.favos.nl).

 

Reageer op dit artikel