artikel

Versterking van arbeidsveiligheid

Geen categorie

Op basis van deze projecten stelde SZW de belangrijkste oorzaken voor dodelijke ongevallen vast.

 

– werken op een dak;

 

– werken in situaties waarbij onderdelen van machines of (bouw)materialen op personen kunnen vallen;

 

– werken op beweegbare platforms, werkbakken of liften.

 

Volgens SZW zijn de deelnemende bedrijven erin geslaagd om het aantal arbeidsongevallen terug te dringen met gemiddeld tien procent. Sommige scoorden zelfs aanzienlijk hoger. Bijvoorbeeld AVR-Van Gansewinkel, met een reductie van veertig procent (door communicatietrainingen voor het management). En Bavaria met vijftig procent (onder andere door medewerkers onveilige situaties te laten fotograferen).

 

Top 10

 

De 22 praktijkvoorbeelden hebben een top tien opgeleverd met tips. Deze zijn in het kort:

 

1 Zorg voor betrokkenheid van het (top)management.

 

2 Zorg dat de norm van de leidinggevende gelijk is aan die van de medewerkers.

 

3 Zoek weerstanden en los ze op. 4 Beinvloed veiligheidsgedrag.

 

5 Beloon goed gedrag.

 

6 Laat medewerkers zelf nadenken.

 

7 Los veiligheidsproblemen operationeel op.

 

8 Leer van elkaar.

 

9 Maak resultaten zichtbaar.

 

10 Borg de veiligheidscultuur in een structuur.

 

 

Ongevallen blijken vaak het gevolg van onveilig gedrag. Persoonlijke beschermingsmiddelen worden niet gebruikt, veiligheidsprocedures niet nageleefd. Dit heeft alles te maken met de bedrijfscultuur. Het programma heeft praktijkvoorbeelden en instrumenten opgeleverd om juist die cultuur aan te pakken.

 

Ook heeft het ministerie een risicomodel ontwikkeld: een database waarmee ondernemers de risico’s in beeld kunnen brengen. Ook krijgen bedrijven een advies op maat hoe ze deze risico’s binnen hun budget zo goed mogelijk kunnen bestrijden. Voor deze database heeft de Arbeidsinspectie 9400 ernstige ongevallen diepgaand geanalyseerd. Bovendien is er onderzoek verricht (onder 60.000 werknemers) naar de blootstelling van de Nederlandse beroepsbevolking aan arbeidsveiligheidsrisico’s.

 

De kennis en ervaring uit de 22 veiligheidsverbetertrajecten zijn ook bruikbaar voor het midden- en kleinbedrijf Daarom wil het ministerie het MKB dit jaar ondersteunen bij het realiseren van een veiligere werkomgeving. Ondernemers kunnen deelnemen aan een pilot waarbij zij praktische ondersteuning krijgen van een veiligheidsdeskundige. Syntens voert de pilot uit. Opgeven kan via Viola van Guldener: Vvguldener@minszw.nl.

 

Kijk op www.arboportaal.nl voor meer informatie.

 

Reageer op dit artikel