artikel

Volwaardig en veilig winst maken zonder softe aanpak

Geen categorie

Van Burik is sinds dit voorjaar directeur van De Verbinding. Een vriend van hem heeft een dove zoon. Deze vriend kwam in contact met de directeur van Schipper Kozijnen uit Opmeer. ‘Die directeur beloofde een inmiddels overleden bevriend audioloog dat hij zich zou inzetten voor dove mensen. Mijn vriend zocht onder meer een toekomstige werkplek voor zijn zoon. De directeur wilde iets voor degoede zaak doen en had voor tienduizend mensuren werk over. We hebben met vier bevriende echtparen een BV opgericht, met als doel een werkomgeving voor doven te creeren. Ik heb de implementatie van het plan en dus de inrichting van de fabriek verzorgd. Nu heb ik de opdracht om de processen en productie van de fabriek te organiseren. ’ En het gaat goed met De Verbinding. Volgens Van Burik draait de fabriek zonder een cent subsidie. Al krijgt hij wel via het UWV de gebruikelijke WIAvergoeding. Maar winst maken zonder subsidie is en blijft het doel. Van Burik wenst dan ook geen onderscheid te maken tussen ‘gezonde’ en dove werknemers. ‘Je mankeert iets aan je oren. Niet aan je hoofd of je lijf. Dus onze medewerkers kunnen en moeten net zo hard werken als hun horende collega’s. ’ Op 1 januari wil De Verbinding een concurrerende fabriek zijn. ‘Dan dienen ze net zo productief te zijn. We moeten het namelijk wel van de markt hebben. En de winstmarges zijn klein.’

 

Schipper Kozijnen beloofde nog eens 25.000 mensuren per jaar extra. De medewerkers van De Verbinding krijgen het druk. Binnenkort komt er een duizendpoot als bedrijfsleider. Hij of zij moet namelijk kunnen horen en de gebarentaal machtig zijn. Daarnaast moet hij over technische en leidinggevende capaciteiten beschikken. Van Burik wil bovendien nog een horende administrateur. De overige van de zestien extra fte’s die nodig zijn, moeten door dove mensen worden vervuld. De fabriek streeft naar een verhouding tachtig procent doof, twintig procent horend. Maar ook de productiviteit en dus de psychosociale arbeidsbelasting moeten omhoog. Dat geeft problemen. Van Burik: ‘Onze mensen hebben hun leven lang gewerkt in een omgeving die ze ontziet. Als de druk te hoog wordt, neigen ze ernaar weg te vluchten. Dat kan dus niet meer. Ze zijn echt supergemotiveerd, maar als er even wat tegenzit willen sommigen wegduiken en zich ziek melden. Dat moet eruit. Het gaat ook steeds beter. ’ Een arbodienst of bedrijfsarts heeft De Verbindingniet. Bij ziekte melden zijn werknemers zich bij het UWV en voor de Risico Inventarisaties en Evaluaties en andere arboverplichtingen kan een beroep worden gedaan op het Bureau Arbeid uit Groningen. Van Burik botst weleens met Bureau Arbeid. Het enige moment dat de begeleiders welkom zijn, is vrijdagmiddag. ‘Dan zijn onze werknemers vrij en worden de maatschappelijk werkers met alle gastvrijheid ontvangen. Maar niet tijdens werktijd. Ik snap wel dat ze er bovenop willen zitten. Ze moeten namelijk dove mensen inpassen in de horende wereld. Hier is het echter andersom. Ze zouden eigenlijk horende mensen moeten helpen om te gaan met dove mensen. ’ Van Burik ‘spreekt’ geen gebarentaal. Sommige werknemers kunnen goed liplezen en met handen en voeten komt de directeur ook erg ver. Bij heikele kwesties wordt een tolk ingeschakeld. Binnenkort ook online, via de webcam.

 

De werknemers van De Verbinding dragen gehoorbescherming. Op het eerste gezicht lijkt dat vreemd. ‘Natuurlijk willen ze die niet dragen, want ze zijn trots dat ze die niet nodig hebben. Zo plagen ze me soms door de deur naar mijn kantoor open te zetten. Zij hebben nergens last van, maar ik uiteraard wel. Als het lawaai echt langdurig en hard is, zeg ik ze wel de doppen op te zetten. Het gehoor kan namelijk wel verder worden beschadigd.’ Gevaar ontstaat door veronachtzaming van de risico’s die niet voor de hand liggen. ‘Onze mensen horen niet dat een zaagmachine weerstand ondervindt. Ze zullen het dus via de andere zintuigen moeten gaan merken. Bijvoorbeeld door trillingen.’ Maar het kost tijd om te leren om ook op andere zintuigen af te gaan. Zonder softe aanpak en met de nodige realiteitszin heeft Van Burik de veiligheid al op een hoger plan getild. ‘We zullen echter op hetzelfde veiligheidsniveau komen als de horende collega’s. ’ Op 1 januari wil De Verbinding een concurrerende fabriek zijn. In de tussentijd staat veiligheid hoog in het vaandel en ook met de werksfeer is het goed gesteld. In plaats van de Arbeidsvitaminen van 3FM hangen kunstwerken aan de muren. ‘Dat zijn voor onze mensen prettige prikkels om de werkdag door te komen. En ik vind het prachtig. Ik heb mijn beroepsleven altijd in kostuum en in het opleidingsmanagement gezeten. Nu hangt mijn kast vol met pakken en werk ik voor een idealistisch doel, met winstoogmerk. Want als wij genoeg verdienen om de bank af te betalen en de nodige investeringen te doen, zijn we tevreden.’

 

GELUIDSVOORSCHRIFTEN

 

Geluidsvoorschriften staan in het Arbobesluit, afdeling 3, Lawaai. Daarin staat dat de werkgever begint met het geluidsrisico op de werkplek vast te stellen. Als het dagniveau boven de 80 dB(A) uitkomt of het piekniveau hoger is dan 135 dB(C), dan moet de werkgever voorlichting geven, gehoorbescherming verstrekken en blootgestelde werknemers in staat stellen een gehooronderzoek te ondergaan. Bij overschrijding van een dagdosis van 85 dB(A) of een piekniveau van 137 dB(C) stelt de wetgever strengere eisen. De werkgever moet het schadelijke geluid beperken volgens de arbeidshygienische strategie en de maatregelen vermelden in het Plan van Aanpak bij de Risico Inventarisatie en Evaluatie. Ook dienen er gehoorbeschermingszones te komen en is de werknemer verplicht gehoorbescherming te dragen als de maatregelen niet leiden tot een dagdosis onder de 85 dB(A) of een piekbelasting minder dan 137 dB(C). Wie boven de 87 dB(A) of 140 dB(C) uitkomt, dient onmiddellijk maatregelen te nemen. Het besluit houdt geen rekening met dove werknemers en volgens de letter der wet zouden ook zij verplicht zijn gehoorbescherming te dragen. Hun werkgever dient bovendien de noodzakelijke maatregelen te nemen om het geluid te reduceren. Volgens een woordvoerder van SZW is het uitgangspunt dat geen (verdere) gehoorschade optreedt.

 

 

Reageer op dit artikel