artikel

VRACHTWAGEN VALT VAN VUILNISBELT

Geen categorie

Hamerslag wil vergoeding van de ruim 42.500 euro schade van De Bruin. Volgens Hamerslag heeft zijn chauff eur de instructie van de depothouder opgevolgd om het puin niet bovenop de berg te storten, maar vanaf de rand van de afvalberg. Maar die rand was instabiel geworden door afgravingen. De Bruin bestrijdt dat de depothouder die opdracht heeft gegeven en ook dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de opdracht en het ongeval.

 

Volgens De Bruin komt het ongeval niet door de instructie, maar doordat de chauff eur te ver achteruit is gereden.

 

Volgens de rechtbank heeft Hamerslag afdoende aangetoond dat de depothouder de instructie heeft gegeven. De Bruin heeft een deskundige ingeschakeld. Hamerslag heeft kritiek op het rapport en vindt ook dat daaruit niet kan worden afgeleid dat de chauff eur, gelet op de instructie van de depothouder, te ver is doorgereden.

 

De deskundige vindt in feite dat de chauff eur de instructie van de depothouder nooit had mogen uitvoeren, maar het puin gewoon op de afvalberg zelf had moeten storten. Daarmee hecht de deskundige kennelijk zoveel waarde aan de eigen verantwoordelijkheid van de chauff eur, dat hij van oordeel is dat het ongeval helemaal de schuld is van de chauff eur.

 

Maar daar is de rechtbank het niet mee eens.

 

Hamerslag heeft aangetoond dat de depothouder met zijn stortinstructie een gevaarlijke situatie creeerde. Voor het storten vanaf de rand was het immers nodig om de vrachtwagen gevaarlijk dicht bij de rand van de afvalberg te rijden. Uit het rapport van de deskundige blijkt niet dat de chauff eur het puin vanaf een grotere afstand van de rand had kunnen storten. Dat betekent dat het door De Bruin gecreeerde gevaar zich daadwerkelijk heeft verwezenlijkt.

 

Daarmee is De Bruin aansprakelijk voor de schadelijke gevolgen van het ongeval. Hij kan zich niet verschuilen achter het standpunt dat de chauff eur had moeten weigeren om zijn gevaarlijke instructie op te volgen. De eigen verantwoordelijkheid van de chauff eur heeft alleen tot gevolg dat Hamerslag vanwege ‘eigen schuld’ in de zin van art. 6:101 BW een klein gedeelte van de schade zelf moet dragen. Wegens die ‘eigen schuld’ wordt de vergoedingsplicht met 5 procent verminderd.

 

De rechtbank vindt de door de depothouder van De Bruin gemaakte fout veel ernstiger, omdat die vanuit zijn machtige positie veilige stortinstructies had kunnen geven. Maar hij gaf voorrang aan zijn persoonlijk belang, namelijk dat het hem minder werk kostte. De vordering van Hamerslag wordt voor 95 procent toegewezen.

 

De chauff eur blijft geheel buiten schot. De werkgever is immers aansprakelijk voor de schade die een ondergeschikte veroorzaakt.

 

Behalve als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van de werknemer.

 

Maar dat is niet snel het geval.

 

(Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, 15 augustus 2007, LJN BB1679)

 

Reageer op dit artikel