artikel

Wat te doen bij een grieppandemie?

Geen categorie

Wie zich goed wil voorbereiden, kan beter eerst eens kijken wat het gezaghebbende Center of Disease Control (CDC) en de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) aanbevelen op hun websites www.cdc.gov/business en www.pandemicflu.gov. Dit zijn buitenlandse instanties, dus wellicht zal het officiele overheidsbeleid in Nederland afwijken.

 

Een bezoekje aan die sites leert dat op prive-gebied best wel ingrijpende maatregelen nodig zijn. Om goed voorbereid te zijn op een pandemie moeten we thuis zorgen voor een water- en voedselvoorraad voor twee weken. Denk daarbij aan in glas en blik verpakte voeding, gedroogde granen, pindakaas, noten, gedroogd fruit, crackers en water in flessen. Vergeet ook de dierenvoeding niet. Verder moeten we zorgen voor een voorraad medicamenten en andere supplementen, inclusief pijnstillers die zonder recept te verkrijgen zijn. Ook moeten we informeren hoe familie en kennissen moeten worden verzorgd op een ander dan hun eigen adres.

 

Tegen het stoppen van de verspreiding van bacillen en het voorkomen van infectie adviseren de CDC en de WHO om kinderen frequent de handen te laten wassen met water en zeep. Ook moeten zij leren om steeds tijdens het hoesten en niesen de mond en neus te bedekken met een tissue. Verder is het voor kinderen zaak om zo veel mogelijk uit de buurt te blijven van zieke kinderen. Worden we zelf ziek, dan moeten we thuis blijven en in elk geval niet naar ons werk gaan.

 

Maar wat kan een werkgever tegen een grieppandemie doen? Op de site van het CDC is hierover veel te vinden. We noemen de belangrijkste aandachtspunten.

 

– Benoem een team- en/of een pandemiecoordinator met een vastgestelde rol en verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en reactieplanning.

 

– Identificeer belangrijke werknemers en andere belangrijke gegevens (zoals grondstoffen, leveranciers, onderaannemers diensten/producten en logistiek) die vereist zijn om de business door te laten draaien per locatie en functie tijdens een pandemie.

 

– Bereid toegevoegde werknemers voor, zoals contractors, werknemers met andere verantwoordelijkheden, enzovoort.

 

– Ontwikkel een scenario voor een toenemende of juist afnemende vraag naar producten en diensten van de organisatie tijdens een pandemie.

 

– Stel de potentiele gevolgen vast van een pandemie op uw bedrijfsresultaten door gebruik te maken van meerdere scenario’s met inachtneming van verschillende productlijnen en locaties.

 

– Stel de eventuele gevolgen vast op zakelijke binnenlandse en buitenlandse reizen.

 

– Zorg voor betrouwbare informatie van de overheid, noodmanagement en andere bronnen en zorg voor duurzame verbindingen.

 

– Maak een communicatieplan voor noodgevallen en updates, en vergeet de contactpersonen niet, evenals de vervangers. Zorg voor communicatielijnen voor leveranciers en clienten.

 

– Implementeer het plan inclusief een periodieke test en update.

 

– Houd rekening met de afwezigheid van werknemers wegens ziekte of zieke familieleden, mogelijke sluiting van scholen en bedrijven en het stilleggen van het openbaar vervoer.

 

– Stel nieuwe regels op voor persoonlijke gesprekken, het schudden van handen, houden van meetings en gedragsregels op kantoor. Verwijs naar de overheidsvoorschriften voor de volksgezondheid en de aanbevelingen van het CDC.

 

– Bevorder de jaarlijkse griepvaccinatie voor werknemers.

 

– Evalueer de mogelijkheid en de beschikbaarheid van medische hulp aan werknemers gedurende een pandemie en verbeter deze zonodig.

 

– Evalueer de mogelijkheid van mentale, medische en sociale hulp gedurende een pandemie met inbegrip van bedrijfs- en gemeenschapsbronnen en geloofwaardige bronnen; verbeter die indien nodig.

 

– Identificeer werknemers en belangrijke clienten met speciale behoeften, documenteer deze in de voorbereidingsplannen.

 

– Welke procedures hebben we nodig bij de afwezigheid van werknemers, inclusief werknemers die eerder ziek waren maar nu hun werkzaamheden kunnen hervatten?

 

– Stel procedures op voor thuiswerkplekken en flexibele werktijden.

 

– Stel procedures op die het verspreiden van het influenzavirus op de werkplek voorkomen, zoals voor het nastreven van ademhalingshygiene, het naleven van een hoestprotocol en voor de directe verwijdering van personen met griepsymptomen.

 

– Stel procedures op voor mensen die zijn blootgesteld aan griep, waarvan men veronderstelt dat ze ziek zijn of ziek zullen worden tijdens het werk.

 

– Stel procedures op voor reisbeperkingen naar getroffen gebieden zowel nationaal als internationaal, inclusief het evacueren van werknemers die in of in de nabijheid van een getroffen gebied werken. Denk ook aan de begeleiding van werknemers die terugkomen van getroffen gebieden. Let ook op de aanbevelingen van het CDC over reizen.

 

– Verstrek voldoende en toegankelijke middelen voor het bestrijden van infecties, zoals handhygieneproducten, zakdoeken en afvalcontainers.

 

– Versterk de communicatie- en informatietechnologie-infrastructuur om het telefoonverkeer van de werknemers en clienten op afstand te ondersteunen.

 

– Verzeker u van de beschikbaarheid van medische hulpverlening en advies bij noodgevallen.

 

– Ontwikkel en verspreid programma’s en materialen met betrekking tot de fundamentele situatie van een pandemie – signalen en symptomen van griep en de wijze van overbrengen – en de wijze om hiermee om te gaan. Denk voor dat laatste aan protocollen voor handhygiene, hoesten en niesen, plannen en onvoorziene situaties.

 

– Erken de vrees en opwinding van werknemers, geruchten en verkeerde informatie en zorg voor een communicatieplan.

 

– Zorg dat deze communicatie begrijpelijk en ondubbelzinnig is.

 

– Maak werknemers deelgenoot van de voorbereidingen op een pandemie en de daarbij behorende actieplannen.

 

– Zorg voor informatie voor de werknemers en familieleden die ziek thuis zijn.

 

– Ontwikkel communicatieplatforms, zoals hulplijnen, en speciale websites voor het laatste nieuws aan werknemers, leveranciers, klanten enzovoort.

 

– Indentificeer gemeenschappelijke bronnen voor tijdige en recente informatie en tegenmaatregelen, zoals vaccins en antivirale middelen.

 

– Werk samen met verzekeringsmaatschappijen en belangrijke plaatselijke gezondheidsorganisaties. Probeer de eigen pandemieplannen af te stemmen op hun plannen en mogelijkheden.

 

– Werk samen met de provincie en de lokale instellingen voor de volksgezondheid en/of eerste hulpverleners. Neem deel aan hun planningsproces, deel de pandemieplannen en probeer hun plannen en mogelijkheden te begrijpen.

 

– Communiceer met de gemeentelijke of provinciale instanties voor de volksgezondheid en/of eerstehulpverleners over eventuele ondersteuning die de organisatie de gemeenschap kan geven.

 

– Deel ervaringen met andere organisaties in de omgeving, Kamers van Koophandel en associaties voor het verbeteren van de inspanningen van de gemeenschapsactiviteiten.

 

Voor elk van de bovenstaande punten van de bedrijfsbenadering moeten we ons afvragen of er een dergelijke gedocumenteerde procedure bestaat. Als dit niet het geval is, dan moet daarvoor worden gezorgd. Vergeet ook niet om de procedure te testen om alle vraagtekens weg te nemen.

 

Het opstellen van alle procedures zal heel wat tijd kosten, maar een goede voorbereiding is het halve werk. Het is ondenkbaar om alle procedures onder extreme, stressvolle omstandigheden op te moeten stellen. Voorbereiding is de beste verdediging.

 

Reageer op dit artikel