artikel

Werken op hoogte blijft riskant

Geen categorie

Het ongeval is geen incident. Bij dit soort hijswerkzaamheden zijn onverwachte bewegingen nu eenmaal mogelijk. De giek met de kraancabine bevond zich op een hoogte van 25 meter en de last was ongeveer 35 meter uitgekat. Een kleine beweging van de kraan leidt dan tot een grotere beweging van de last. Het reeds geplaatste bordes had dan ook geborgd moeten zijn tegen uitlichten. En de veiligheidslijn moet aan een onafhankelijk bevestigingspunt zijn vastgemaakt, niet aan het niet-geborgde bordes.

 

Dit ongeval was te voorkomen geweest door relatief kleine voorzieningen. Na het ongeval heeft men gaten geboord in de ophangpennen om de bordessen te borgen tegen uitlichten.

 

Ook is er een speciale haak gemaakt die boven, over de tankrand, is op te hangen om de veiligheidslijn in toekomstige gevallen aan te bevestigen. Het bedrijf ontwierp de bordessen speciaal voor dit werk. Met aanpassing van deze gebreken in de ontwerpfase was het ongeval te voorkomen geweest.

 

De bij de opbouw van de opslagtanks gebruikte bordessen waren niet veilig. Daarnaast was de gebruikte combinatie van gordel en lijn niet doelmatig omdat de veiligheidslijn vastzat aan het bordes waarop het slachtoffer stond. De arbeidsinspectie zegde een boeterapport aan op basis van vermoedelijke overtreding van artikel 3.16, lid 1 van het Arbobesluit.

 

Ongeval

 

Een bordes is met een viersprong aangehoekt in de kraanhaak van de torenkraan. Tijdens het verhangen staat een werknemer op dit bordes. Een andere werknemer staat op een reeds geplaatst bordes op de bovenste ring, op een hoogte van ongeveer 8 meter. Beide werknemers dragen een veiligheidsgordel met veiligheidslijn. Na het ophijsen – het bordes hing nog steeds in de kraanhaak – blijken de pennen niet goed in de ophangogen te passen. Op aanwijzingen van de werknemer op het vervoerde bordes hijst de kraanmachinist dit bordes iets op. Een pen blijft steken in het ophangoog en schiet vervolgens los. Het vervoerde bordes raakt in slingering en botst tegen het reeds geplaatste bordes. Door de schok wordt de pen uit een ophangoog gelicht en zakt dit bordes aan die kant weg. De werknemer valt. Direct hierna raakt ook de andere ophangpen los en valt het bordes achter het slachtoffer aan. Het slachtoffer gaat met ernstig letsel naar het ziekenhuis en overlijdt.

 

 

Reageer op dit artikel