artikel

Ziekenfonds verhaalt kosten op werkgever

Geen categorie

De werkgever had namelijk in alle opzichten de veiligheidsvoorschriften geschonden. De werknemer had bijvoorbeeld geen enkele ervaring met het besturen van de palletwagen en hij was onvoldoende voorgelicht over de werkzaamheden. Verder schoot het toezicht aan alle kanten tekort. Tot overmaat van ramp was er sprake van achterstallig onderhoud: het voorwiel van de palletwagen was kapot.

 

Bovendien was het te vervoeren object te zwaar, wat het risico op kantelen vergrootte.

 

De werkgever was eerder strafrechtelijk veroordeeld voor deze zeer onveilige werksituatie. Daarom had de rechtbank die zich over de vordering van het ziekenfonds moest uitspreken, er geen enkele moeite mee om de handelwijze van de werkgever als roekeloos aan te merken. Ter illustratie een citaat uit het vonnis: ‘De rechtbank is van oordeel dat binnen het bedrijf een klimaat heerste waarbinnen een ongeval als het onderhavige niet als iets onverwachts kon worden gezien.’

 

Dat het slachtoffer in deze omstandigheden zijn schade vergoed krijgt, staat buiten kijf. Dat het ziekenfonds zijn vordering voor de betaalde kosten gehonoreerd ziet, komt echter zelden voor. Alleen als er sprake is van bewuste roekeloosheid van de werkgever, zal de werkgever ook deze kosten moeten vergoeden. De Ziekenfondswet schrijft dit met zoveel woorden voor.

 

De bewijslast is erg zwaar, hetgeen verklaart waarom verzekeraars de schade niet vaak op een werkgever proberen te verhalen. In deze zaak rommelde het echter aan alle kanten. Ook de eerdere strafrechtelijke veroordeling zal voor de rechter een belangrijke overweging zijn geweest om de werkgever voor de vergoeding van de ziektekosten te veroordelen.

 

Als vaststaat dat een bedrijfsongeval mede is veroorzaakt door bewust roekeloos handelen van de werkgever, zal de werkgever behalve de letselschade van de werknemer ook de door het ziekenfonds betaalde kosten moeten vergoeden. En dat kan aardig in de papieren lopen: de kosten van een dagopname in het ziekenhuis bedragen al snel € 350,–. De basis voor de vordering is het zogeheten regresrecht, zoals dat in de Ziekenfondswet is vastgelegd. De regresnemer, in dit geval het ziekenfonds, moet wel bewijzen dat de werkgever bewust roekeloos heeft gehandeld en loopt dus het risico, in vakjargon gesproken: het bewijsrisico. Wordt de vordering van het ziekenfonds gehonoreerd, dan is een goede aansprakelijkheidsverzekering voor de werkgever geen overbodige luxe.

 

Rechtbank Den Haag 1 mei 2003, Verkeersrecht 2003, nr. 77

 

Reageer op dit artikel