artikel

Zin en onzin over de ATEX 137

Geen categorie

De eisen van de ATEX-137 lijken voor veel werkgevers een nieuw en onbekend terrein. Zij moeten een inspanning leveren, zonder dat zij precies weten hoe ze precies aan de eisen kunnen voldoen. In de praktijk kunnen organisaties echter veel meer zelf doen dan gedacht, en hoeven ze lang niet altijd een extern adviesbureau of arbodienst in te schakelen. Doordoor kunnen ze kosten besparen. Daarnaast heerst het misverstand dat het explosieveiligheidsdocument door ‘gecertificeerde veiligheidskundigen’, al dan niet in dienst van een arbodienst moet zijn opgesteld en goedgekeurd. Want dit is feitelijk nergens vastgelegd.

 

Of een organisatie voldoet aan de ATEX-richtlijnen bepaalt uiteindelijk de Arbeidsinspectie. De werkgever heeft echter vrijheid om op zijn eigen manier aan de eisen van de richtlijnen te voldoen. In een aantal gevallen kan het raadzaam zijn om een adviseur ‘over de schouders mee te laten kijken, of een conformiteitsverklaring af te laten geven door een onafhankelijk keuringsinstituut, zoals TuV Nederland. Een dergelijke goedkeurende verklaring is dan een bevestiging van de eigen aanpak, in lijn met de ATEX-wetgeving.

 

De Europese Commissie heeft twee ATEX-leidraden gepubliceerd met toelichting en interpretaties van de richtlijn. De documenten mogen echter niet worden beschouwd als wettelijk bindende interpretaties van de richtlijn. De leidraden zijn te vinden op internet: http://europa.eu.int/comm/enterprise/atex/guide/guide_nl.pdf (ATEX 95) en http://europa.eu.int/eur-lex/nl/com/cnc/2003/act0515nl01/1.pdf (ATEX 137). Raadpleeg http://www.euronorm.net/content/template2.php?itemID=1800 voor een algemene inleiding en links.

 

Reageer op dit artikel