artikel

Zorgplicht begrensd

Geen categorie

De werknemer acht zijn werkgever aansprakelijk op grond van artikel 658 lid 2, zevende boek Burgerlijk Wetboek. De werkgever heeft volgens hem geen deugdelijke materialen verstrekt. Evenmin heeft hij geen instructies gegeven voor een veilige werkwijze. Volgens de werknemer had de werkgever bovendien een steiger of hoogwerker ter beschikking moeten stellen. Anders had hij iemand moeten meesturen om de ladder vast te houden of een ladder moeten meegeven die vastgezet kon worden.

 

De werkgever vindt niet dat hij tekort is geschoten bij de uitoefening van zijn zorgplicht. Hij voert aan dat de gebruikte ladder aan de meest recente arbo-eisen voldoet en voorzien is van een stabilisatievoet met antisliprubbers. Op de hoogte waarop de werknemer zijn werk verricht is geen hoogwerker, steigermateriaal of valgordel vereist. De loodgieter had er bovendien zelf voor gekozen om via het balkon met de ladder naar het dak te klimmen. Hij was zeer ervaren en moest volstrekt capabel worden geacht om de benodigde veiligheidsmaatregelen te treffen. Bovendien heeft de werknemer nooit gevraagd om steigermateriaal of de hulp van een andere medewerker. Verder beroept de werkgever zich op artikel 3.16 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Dat bepaalt dat bij het verrichten van arbeid waarbij valgevaar bestaat zo mogelijk een veilige steiger, stelling, bordes of werkvloer moet worden aangebracht, maar stelt in het tweede lid dat dit niet van toepassing is op arbeid die op veilige wijze op een ladder, trap of dergelijke kan worden verricht.

 

De kantonrechter stelt vast dat de loodgieter eenvoudige, veilig met een ladder uitvoerbare werkzaamheden heeft verricht. Ook in het verleden is voor dit werk geen steigermateriaal ter beschikking gesteld. Het Arbeidsomstandighedenbesluit schrijft voor dit soort werkzaamheden geen hoogwerker of steigermateriaal voor. De ladder vertoont geen gebreken. Dergelijke werkzaamheden zijn ook in het verleden altijd door een werknemer gedaan. Er was voor de werkgever geen aanleiding enig gevaar te duchten van het gebruik van de ladder. Vandaar dat de kantonrechter oordeelt dat de werkgever niet is tekortgeschoten in zijn zorgverplichting. Onder de gegeven omstandigheden gaat het te ver om te eisen dat de werkgever voor dit soort eenvoudige werkzaamheden altijd steigermateriaal ter beschikking moet stellen. Daarom wijst de kantonrechter de vordering van de loodgieter af.

 

(Kantonrechter Haarlem, 24 december 2002, LJN AO 1216)

 

Reageer op dit artikel